Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПАЗАРДЖИК - БТ (ЕИК: 822100000)
Events with persons connected to the company PAZARDZHIK - BT (ID: 822100000)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 822100000)
Към 2019-12-12 06:44:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 06:44:58 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-14 15:07:39САША АТАНАСОВА ФИЛИПОВА
SASHA ATANASOVA FILIPOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2017-06-29 17:46:39ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ АД АД
PAZARDZHIK BALGARSKI TARGOVSKI MENIDZHMANT AD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Д-Р НИКОЛА ЛАМБРЕВ 24
2017-05-16 19:04:09ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
HRISTO GEORGIEV TODOROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-05-16 19:04:09ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
HRISTO GEORGIEV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-03-16 13:23:23ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
DESISLAVA ANGELOVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-03-16 13:23:23ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
DESISLAVA ANGELOVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-25 16:47:22ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ АД АД
PAZARDZHIK BALGARSKI TARGOVSKI MENIDZHMANT AD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Д-Р НИКОЛА ЛАМБРЕВ 24
2014-02-25 16:47:22МАЯ ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
MAYA GEORGIEVA FILIPOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-25 16:47:22КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЧАВРАГАНСКИ
KRASIMIR GEORGIEV CHAVRAGANSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-19 15:52:10ОГНЯН КИРИЛОВ ЗАРЕВ
OGNYAN KIRILOV ZAREV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-08-15 13:35:18ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ АД
PAZARDZHIK BALGARSKI TARGOVSKI MENIDZHMANT AD
DebtorOverSecureClaims
2011-08-12 11:13:03ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ АД АД
PAZARDZHIK BALGARSKI TARGOVSKI MENIDZHMANT AD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Д-Р НИКОЛА ЛАМБРЕВ 24
2011-08-12 11:13:03ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ АД АД
PAZARDZHIK BALGARSKI TARGOVSKI MENIDZHMANT AD AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Д-р Никола Ламбрев 24
2011-08-12 11:13:03ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ АД АД
PAZARDZHIK BALGARSKI TARGOVSKI MENIDZHMANT AD AD
SubjectOfActivity
Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия в страната, външнотърговска дейност с тютюни, производствени търговски услуги и хотелиерство, търговско посредничество и представителство, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които дружеството участва, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, извършване на всякакви действия, свързани с промяна на предназначението на недвижими имоти, проектиране, строителство и други съпътстващи дейности, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона
2011-02-21 17:01:15ПЛАМЕН БОЖКОВ ТОДОРОВ
PLAMEN BOZHKOV TODOROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-21 17:01:15ДРАГОЯ ГАВРАИЛОВ АНГЕЛОВ
DRAGOYA GAVRAILOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-21 17:01:15ПЛАМЕН БОЖКОВ ТОДОРОВ
PLAMEN BOZHKOV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-09-30 09:52:01ПАЗАРДЖИК БТ АД
PAZARDZHIK BT AD
DebtorOverSecureClaims
2010-09-30 09:52:01ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
AtPawnCreditors
2008-02-04 09:02:19ПАЗАРДЖИК - БТ
PAZARDZHIK - BT
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-04 09:02:19ПАЗАРДЖИК - БТ АД
PAZARDZHIK - BT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Д-Р НИКОЛА ЛАМБРЕВ 24
2008-02-04 09:02:19ПАЗАРДЖИК - БТ АД
PAZARDZHIK - BT AD
SubjectOfActivity
Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия в страната, външнотърговска дейност с тютюни, производствени търговски услуги и хотелиерство
2008-02-04 09:02:19ДИМИТЪР КИРИЛОВ СТОЯНОВ
DIMITAR KIRILOV STOYANOV
Representative
2008-02-04 09:02:19ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ
CHAVDAR SLAVCHEV PEYCHEV
Director
2008-02-04 09:02:19ДИМИТЪР КИРИЛОВ СТОЯНОВ
DIMITAR KIRILOV STOYANOV
Director
2008-02-04 09:02:19ДРАГОЯ ГАВРАИЛОВ АНГЕЛОВ
DRAGOYA GAVRAILOV ANGELOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ПАЗАРДЖИК - БТ PAZARDZHIK - BT (ЕИК: 822100000)
Check other registries about the company ПАЗАРДЖИК - БТ PAZARDZHIK - BT (ID: 822100000)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate