Събития с лица свързани с компанията КИРИЛ КИРИЛОВ - Д (ЕИК: 823022056)
Events with persons connected to the company KIRIL KIRILOV - D (ID: 823022056)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 823022056)
Към 2020-01-23 04:36:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:36:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-08-13 14:18:06КИРИЛ КИРИЛОВ - Д ЕТ
KIRIL KIRILOV - D ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-08-13 14:14:21КИРИЛ КИРИЛОВ - Д
KIRIL KIRILOV - D
LegalForm
Едноличен търговец
2008-08-13 14:14:21КИРИЛ КИРИЛОВ - Д ЕТ
KIRIL KIRILOV - D ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-08-13 14:14:21КИРИЛ КИРИЛОВ - Д ЕТ
KIRIL KIRILOV - D ET
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИТЕ Й ВИДОВЕ И ФОРМИ В РАМКИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВКЛ. ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, РЕЕКСПОРТ, СПЕЦИФИЧНИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, КОНСИГНАЦИОННА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОН, ОКАЗИОН, АНТИКВАРИАТ, РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ, ДОСТАВКИ ПО ДОМОВЕТЕ, ВЕЩИ И АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ, СНАБДИТЕЛСКА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИННА И СКЛАДОВА МРЕЖА, ТРАНСПОРТНА, ТАКСИМЕТРОВА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; АВТОСЕРВИЗ, АВТОКОЗМЕТИКА И ПЪТНА ПОМОЩ; МЕХАНИЗАТОРСКИ УСЛУГИ; СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ПЪЛЕН ОБЕМ; ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ОРГ. И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КОМПЛЕКСНИ, РЕКЛАМНИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ; ПРОИЗВОДСТВО, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННА И РЕКЛАМНА ПРОДУКЦИЯ; ИЗГР. И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПОРТНИ И РЕКРЕАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ; АТРАКЦИОННИ И УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ; ЗАБАВНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ, СПОРТНА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КЪМПИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ С ВСИЧКИ СЪПЪТСТВУВАЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ЗА ТУРИЗМА ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ПОЧИВНО ДЕЛО, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АТЕЛИЕТА ЗА УСЛУГИ. ПОКУПКА НА СТОКИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ И ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД И ТЪРГОВСКАТА ИМ РЕАЛИЗАЦИЯ. АУДИО И ВИДЕО ЗАПИСИ, ФОТОГРАФСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАХАРНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ И ТЪРГОВСКАТА ИМ РЕАЛИЗАЦИЯ. ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ТЪРГОВСКАТА ИМ РЕАЛИЗАЦИЯ И ДР.
2008-08-13 14:14:21КИРИЛ ВЕЛИЗАРОВ КИРИЛОВ
KIRIL VELIZAROV KIRILOV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата КИРИЛ КИРИЛОВ - Д KIRIL KIRILOV - D (ЕИК: 823022056)
Check other registries about the company КИРИЛ КИРИЛОВ - Д KIRIL KIRILOV - D (ID: 823022056)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More