Събития с лица свързани с компанията РАЙНА ДЕНЧЕВА - ИВИСТА 20 (ЕИК: 824165648)
Events with persons connected to the company RAYNA DENCHEVA - IVISTA 20 (ID: 824165648)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 824165648)
Към 2020-06-04 21:50:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:50:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-01-12 15:07:00РАЙНА ДЕНЧЕВА - ИВИСТА 20
RAYNA DENCHEVA - IVISTA 20
LegalForm
Едноличен търговец
2009-01-12 15:07:00РАЙНА ДЕНЧЕВА - ИВИСТА 20 ЕТ
RAYNA DENCHEVA - IVISTA 20 ET
БЪЛГАРИЯSeat
2009-01-12 15:07:00РАЙНА ДЕНЧЕВА - ИВИСТА 20 ЕТ
RAYNA DENCHEVA - IVISTA 20 ET
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРИ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДИ ФИРМИ, РЕГИСТРИРАНЕ НА СМЕСЕНИ ФИРМИ И СДРУЖЕНИЯ С МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ВСИЧКИ ВИДОВЕ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ, ВНОС-ИЗНОС, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ /БЕЗ ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ/, ТУРИЗЪМ, БИЗНЕС УСЛУГИ, МАРКЕТИНГ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗЛОЖБИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОДАЖБА НА КАФЕ, САНДВИЧИ, ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ /СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ/ НАПИТКИ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, СТОКИ ЗА БИТА, ПОКУПКА, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО И СНАБДЯВАНЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТВОРБИ НА ИЗЯЩНОТО ИЗКУСТВО И ПРИЛОЖНОТО ТАКОВА, КАКТО И РЕПРОДУКЦИИ И КОПИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СУВЕНИРИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ, АВТОСЕРВИЗНИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ШИВАШКИ, ФРИЗЬОРСКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ.
2009-01-12 15:07:00РАЙНА СТЕФАНОВА ДЕНЧЕВА
RAYNA STEFANOVA DENCHEVA
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата РАЙНА ДЕНЧЕВА - ИВИСТА 20 RAYNA DENCHEVA - IVISTA 20 (ЕИК: 824165648)
Check other registries about the company РАЙНА ДЕНЧЕВА - ИВИСТА 20 RAYNA DENCHEVA - IVISTA 20 (ID: 824165648)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More