Събития с лица свързани с компанията ЖЕ-ВЕ-ЕН - НЕНОВ С-ИЕ (ЕИК: 825018875)
Events with persons connected to the company ZHE-VE-EN - NENOV S-IE (ID: 825018875)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 825018875)
Към 2020-01-28 22:14:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-28 22:14:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-09-13 20:20:33ЖЕ-ВЕ-ЕН - НЕНОВ С-ИЕ
ZHE-VE-EN - NENOV S-IE
TransformingCompany
2011-09-13 20:20:33ЖЕ-ВЕ-ЕН – НЕНОВ
ZHE-VE-EN – NENOV
Successor703
2010-12-15 10:35:49ХРИСТО ДИМИТРОВ НЕНОВ
HRISTO DIMITROV NENOV
UnlimitedLiabilityPartners
2010-11-12 12:54:04ЖЕ-ВЕ-ЕН - НЕНОВ С-ИЕ
ZHE-VE-EN - NENOV S-IE
LegalForm
Събирателно дружество
2010-11-12 12:54:04ЖЕ-ВЕ-ЕН - НЕНОВ С-ИЕ СД
ZHE-VE-EN - NENOV S-IE SD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ЛАЙПЦИГ 4
2010-11-12 12:54:04ЖЕ-ВЕ-ЕН - НЕНОВ С-ИЕ СД
ZHE-VE-EN - NENOV S-IE SD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА И ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТОКИ И УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА; КОМПЕНСАЦИОННИ, ОБМЕННИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ВСЯКАКЪВ РОД УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗКРИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, НОЩНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ИГРАЛНИ ЗАЛИ; ТЪРГОВСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И ОКАЗИОННА ДЕЙНОСТ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГОВЕ; ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХ, СУША И ВОДА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТРАНСПОРТНА, СПЕДИЦИОННА, ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ И ПЪТНА ПОМОЩ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; СТРОЕЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХОТЕЛИ, МОТЕЛИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ТУРИЗМА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАБАВНИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ, СПОРТНИ И ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНЦЕРТИ, РЕКЛАМНИ ШОУ ПРОГРАМИ, БАЗАРИ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА БУТИК; СТРОИТЕЛНА, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА, СТЮИТЕЛНО-РВМОНТНА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА СУРОВИНИ, ВЪЗЛИ, ДЕТАЙЛИ, АГРЕГАТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАТА И ТЕЖКА ПРОМИШЛЕНОСТ; АВТОМОНТЬОРСТВО И АВТОСЕРВИЗ; ЕЛЕКТРОУСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРОДАЖБА И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И НЕЙНИТЕ ПРОИЗВОДНИ ПРОДУКТИ, НА ДИВОРАСТЯЩИ, ПЛОДОВЕ, БИЛКИ. ГЪБИ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ, НА ЦВЕТЯ; ИЗГРАЖДАНЕ,СТОПАНИСВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ; КОПИРНИ, РАЗМНОЖИТЕЛНИ, МАШИНОПИСНИ И ПРЕВОДНИ УСЛУГИ; СЪБИРАНЕ, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ; РИБОВЪДСТВО -ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРОДАЖБА НА РИБА И НЕЙНИТЕ ПРОИЗВОДНИ; ОТГЛЕЖДАНЕ, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА КУЧЕТА; СЪБИРАНЕ, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ОХЛЮВИ И ЖАБИ; ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕР.
2010-11-12 12:54:04АНА ДОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ANA DONCHEVA ZHELYAZKOVA
БЪЛГАРИЯAssignedManager
2010-11-12 12:54:04ХРИСТО ДИМИТРОВ НЕНОВ
HRISTO DIMITROV NENOV
БЪЛГАРИЯAssignedManager
2010-11-12 12:54:04ПЕТЪР ДИМИТРОВ НЕНОВ
PETAR DIMITROV NENOV
БЪЛГАРИЯAssignedManager
2010-11-12 12:54:04ХРИСТО ДИМИТРОВ НЕНОВ
HRISTO DIMITROV NENOV
БЪЛГАРИЯRepresentative101
2010-11-12 12:54:04ГЕОРГИ СВИЛЕНОВ ВУЧКОВ
GEORGI SVILENOV VUCHKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative101
2010-11-12 12:54:04ПЕТЪР ДИМИТРОВ НЕНОВ
PETAR DIMITROV NENOV
БЪЛГАРИЯRepresentative101
2010-11-12 12:54:04АНА ДОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ANA DONCHEVA ZHELYAZKOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative101

Проверки в други регистри за фирмата ЖЕ-ВЕ-ЕН - НЕНОВ С-ИЕ ZHE-VE-EN - NENOV S-IE (ЕИК: 825018875)
Check other registries about the company ЖЕ-ВЕ-ЕН - НЕНОВ С-ИЕ ZHE-VE-EN - NENOV S-IE (ID: 825018875)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More