Събития с лица свързани с компанията ЛАЛЕВ-КОМЕРС - ЖЕЛЯЗКО ЛАЛЕВ (ЕИК: 825057013)
Events with persons connected to the company LALEV-KOMERS - ZHELYAZKO LALEV (ID: 825057013)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 825057013)
Към 2020-02-18 15:17:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:17:14 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 13 732,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-01-14 14:52:52ЛАЛЕВ-КОМЕРС - ЖЕЛЯЗКО ЛАЛЕВ
LALEV-KOMERS - ZHELYAZKO LALEV
TransferringEnterprise
2016-01-14 14:52:52ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08
LALEV KOMERS - 08
AcquisitionEnterprise
2010-08-30 13:46:11ЛАЛЕВ-КОМЕРС - ЖЕЛЯЗКО ЛАЛЕВ
LALEV-KOMERS - ZHELYAZKO LALEV
LegalForm
Едноличен търговец
2010-08-30 13:46:11ЛАЛЕВ-КОМЕРС - ЖЕЛЯЗКО ЛАЛЕВ ЕТ
LALEV-KOMERS - ZHELYAZKO LALEV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-08-30 13:46:11ЛАЛЕВ-КОМЕРС - ЖЕЛЯЗКО ЛАЛЕВ ЕТ
LALEV-KOMERS - ZHELYAZKO LALEV ET
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ СТОКИ ЗА БИТА И НАСЕЛЕНИЕТО, ТЪРГОВИЯ С ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ, КАФЕТЕРИЯ С ПРОДАЖБА НА КАФЕ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, РЕСТОРАНТСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРИЗЪМ - ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВНОС И ИЗНОС, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ, АНТИКВАРИАТ, ПРОДАЖБА НА ПРЕДМЕТИ НА ИЗКУСТВОТО, ТЪРГОВИЯ С ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, КНИГИ, СПИСАНИЯ, ВЕСТНИЦИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ, ЕЛЕКТРОННИ И СПОРТНИ ИГРИ, КСЕРОКСНИ И МАШИНОПИСНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ С МПС И АВТОЧАСТИ.
2010-08-30 13:46:11ЖЕЛЯЗКО ЛАЗАРОВ ЛАЛЕВ
ZHELYAZKO LAZAROV LALEV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ЛАЛЕВ-КОМЕРС - ЖЕЛЯЗКО ЛАЛЕВ LALEV-KOMERS - ZHELYAZKO LALEV (ЕИК: 825057013)
Check other registries about the company ЛАЛЕВ-КОМЕРС - ЖЕЛЯЗКО ЛАЛЕВ LALEV-KOMERS - ZHELYAZKO LALEV (ID: 825057013)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More