Събития с лица свързани с компанията ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ (ЕИК: 825239447)
Events with persons connected to the company PARK-HOTEL SANKT PETERBURG (ID: 825239447)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 825239447)
Към 2020-02-18 19:25:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 19:25:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-03-23 16:22:37ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ
PARK-HOTEL SANKT PETERBURG
LegalForm
Акционерно дружество
2011-03-23 16:22:37ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ АД
PARK-HOTEL SANKT PETERBURG AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив бул. България 97
2011-03-23 16:22:37ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ АД
PARK-HOTEL SANKT PETERBURG AD
SubjectOfActivity
хотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа дейност, включително лицензиране, франчезиране, наемане и отдаване под наем и арендуване на площи, продажба и препродажба на вносни и местно производство стоки, предоставяне на производствен опит и умение /ноу-хау/ в туризма, хотелиерството и ресторантьорството, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, сделки с чуждестранни средства за плащане в брой, както и всякакъв друг вид стопанска дейност, която не е забранена със закон.
2011-03-23 16:22:37ВЕЛИЧКА АНДОНОВА ГЕРГОВА
VELICHKA ANDONOVA GERGOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-03-23 16:22:37ТЕГЕЯ ЕООД
TEGEYA EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-23 16:22:37ВЕЛИЧКА АНДОНОВА ГЕРГОВА
VELICHKA ANDONOVA GERGOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-23 16:22:37ТАНЯ ЙОРДАНОВА ПАНЧЕВА
TANYA YORDANOVA PANCHEVA
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ PARK-HOTEL SANKT PETERBURG (ЕИК: 825239447)
Check other registries about the company ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ PARK-HOTEL SANKT PETERBURG (ID: 825239447)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More