Събития с лица свързани с компанията ПЛОВДИВИНВЕСТ (ЕИК: 825240527)
Events with persons connected to the company PLOVDIVINVEST (ID: 825240527)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 825240527)
Към 2020-01-20 04:25:29 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 04:25:29 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 105 обществени поръчки за 6 436 100,38 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-12-12 10:21:10ПЛОВДИВИНВЕСТ АД
PLOVDIVINVEST AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. РУСКИ 15
2015-12-12 10:21:10АННА ЙОСИФОВА ПЕТКОВА
ANNA YOSIFOVA PETKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-08-26 10:59:00НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ
NIKOLA IVANOV PETKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-05 15:55:58ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ
PETAR DIMITROV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-06 15:14:47ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
VIOLETA PETROVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-02-16 11:11:48АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
ALEKSANDAR GEORGIEV RADEV
Director
2008-02-08 08:59:50ПЛОВДИВИНВЕСТ
PLOVDIVINVEST
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-08 08:59:50ПЛОВДИВИНВЕСТ АД
PLOVDIVINVEST AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 РУСКИ 15
2008-02-08 08:59:50ПЛОВДИВИНВЕСТ АД
PLOVDIVINVEST AD
SubjectOfActivity
ИЗBЬPШBAHE HA CTPOИTEЛEH HAДЗOP И TEXHИЧECKИ KOHTPOЛ B ПPOEKTИPAHETO И B CTPOИTEЛCTBOTO, ПPOBEЖДAHE HA TЬPГOBE, KOHKУPCИ И ПPEГOBOPИ B ИHBECTИЦИOHHИЯ ПPOЦEC И ДPУГИ ,ИЗГOTBЯHE HA OЦEHKИ, EKCПEPTИЗИ, AHAЛИЗИ, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ, БAЛAHC HA ЗEMHИ MACИ CKЛAДИPAHE И CЬXPAHEHИE HA MAШИHИ, CЬOPЬЖEHИЯ, OБЗABEЖДAHE И ДPУГИ MATEPИAЛИ И ИЗДEЛИЯ, CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ И ДBИЖИMИ BEЩИ, ПPEДПPИEMAЧECTBO B CTPOИTEЛCTBOTO И ИHBECTИЦИOHHИЯ ПPOЦEC, ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHEPCTBO, BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA. C P. 2993/05.05.2005 Г. BПИCBA ДOПЬЛBAHE ПPEДMETA HA ДEЙHOCT C: ИЗBЬPШBAHE HA OЦEHЯBAHE HA CЬOTBETCTBИETO HA ИHBECTИЦИOHHИTE ПPOEKTИ. C P. 2481/17.04.2006 Г. BПИCBA ДOПЬЛBA ПPEДMETA HA ДEЙHOCT: OБCЛEДBAHE ЗA EHEPГИЙHA EФEKTИBHOCT - HA CГPAДИ, ПPOMИШЛEHИ CИCTEMИ И ДPУГИ, KOOPДИHAЦИЯ ЗA БEЗOПACHOCT И ЗДPABE B CTPOИTEЛCTBOTO ЗA ETAПИTE HA ИHBECTИЦИOHHOTO ПPOEKTИPAHE И ЗA ИЗПЬЛHEHИETO HA CTPOEЖA.
2008-02-08 08:59:50ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ
DIMITAR PETROV POPOV
Representative
2008-02-08 08:59:50ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ
PETAR VESELINOV ANGELOV
Representative
2008-02-08 08:59:50НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТКОВ
NIKOLA IVANOV PETKOV
Director
2008-02-08 08:59:50ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ
DIMITAR PETROV POPOV
Director
2008-02-08 08:59:50ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ
PETAR VESELINOV ANGELOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ПЛОВДИВИНВЕСТ PLOVDIVINVEST (ЕИК: 825240527)
Check other registries about the company ПЛОВДИВИНВЕСТ PLOVDIVINVEST (ID: 825240527)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More