Събития с лица свързани с компанията КИРИЛ ДАМЯНОВ - ЧЕХА (ЕИК: 827152061)
Events with persons connected to the company KIRIL DAMYANOV - CHEHA (ID: 827152061)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 827152061)
Към 2020-01-22 06:38:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-22 06:38:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-12-22 17:01:05КИРИЛ ДАМЯНОВ - ЧЕХА
KIRIL DAMYANOV - CHEHA
LegalForm
Едноличен търговец
2008-12-22 17:01:05КИРИЛ ДАМЯНОВ - ЧЕХА ЕТ
KIRIL DAMYANOV - CHEHA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-12-22 17:01:05КИРИЛ ДАМЯНОВ - ЧЕХА ЕТ
KIRIL DAMYANOV - CHEHA ET
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, КАФЕ, ЦИГАРИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И СПИРТНИ НАПИТКИ, СЛАДКАРСКИ, ТЕСТЕНИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ, ФЪСТЪЦИ, ЯДКИ, СЛАДОЛЕД И БИЛКИ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА НА ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЖДАНИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ОБЛЕКЛА, ТРИКОТАЖ, ПЛАТОВЕ, КОНФЕКЦИЯ, КОЖИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ЧАНТИ И ОБУВКИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД МАТЕРИАЛИ, СТОКИ ЗА БИТА И СТОКИ ЗА НАРОДНО ПОТРЕБЛЕНИЕ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД МЕБЕЛИ И ПОСОБИЯ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СУВЕНИРИ И ДЕТСКИ ИГРАЧКИ; ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ТОВАРО -РАЗТОВАРНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ С ЛЕКИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И ДРУГИ МАШИНИ; ПРЕВОЗ НА ХОРА - ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО МЕЖДУ НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА; ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ И ЗАДГРАНИЧНИ ЕКСКУРЗИИ; РЕМОНТ, СЕРВИЗ И ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД БИТОВА ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА НЕЯ; СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ И ГОРИВНО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ ЗА ДОМАШНИ ПОТРЕБИ, ЖЕЛЕЗАРИЯ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; РЕМОНТ, СЕРВИЗ И ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛЕТИ, ВЕЛОСИПЕДИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ; ЗВУКОЗАПИСИ И ТЪРГОВИЯ С КАСЕТИ, АУДИО - ВИДЕО И МУЗИКАЛНИ МАТЕРИАЛИ; ДИСТРИБУТОРСТВО; СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАШИ И ЧУЖДИ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; ТЪРГОВИЯ С ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ; РЕМОНТ, СЕРВИЗ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ, ИНВЕНТАР, ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО; РЕКЛАМА И ДИЗАЙНЕРСКА ДЕЙНОСТ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА БАЗАРИ, ДЕЛОВИ СРЕЩИ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАБАВНИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ И СПОРТНИ ИГРИ И ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-12-22 17:01:05КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ
KIRIL GEORGIEV DAMYANOV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата КИРИЛ ДАМЯНОВ - ЧЕХА KIRIL DAMYANOV - CHEHA (ЕИК: 827152061)
Check other registries about the company КИРИЛ ДАМЯНОВ - ЧЕХА KIRIL DAMYANOV - CHEHA (ID: 827152061)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More