Събития с лица свързани с компанията Лъчезар Стоянов - Чао - Чао (ЕИК: 827168069)
Events with persons connected to the company Lachezar Stoyanov - CHao - CHao (ID: 827168069)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 827168069)
Към 2020-02-18 16:36:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:36:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-11-09 10:06:22Лъчезар Стоянов - Чао - Чао
Lachezar Stoyanov - CHao - CHao
LegalForm
Едноличен търговец
2011-11-09 10:06:22Лъчезар Стоянов - Чао - Чао ЕТ
Lachezar Stoyanov - CHao - CHao ET
БЪЛГАРИЯSeat
2011-11-09 10:06:22Лъчезар Стоянов - Чао - Чао ЕТ
Lachezar Stoyanov - CHao - CHao ET
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
2011-11-09 10:06:22Лъчезар Стоянов - Чао - Чао ЕТ
Lachezar Stoyanov - CHao - CHao ET
SubjectOfActivity
Производство на стоки за потребление, пластмасови и метални изделия, бижутерия, облекло, селскостопанска животинска и растителна продукция,лозарство, техническо оборудване и екипировка, козметични и парфюмерийни изделия, кожена галантерия, закуски, напитки - безалкохолни , сладкарска и кухненска продукция и производство на стоки, търговска дейност, външна и вътрешна търговия на дребно и едро, внос и износ на стоки и продажбата им, бартерни сделки, търговско посредничество и представителство, оказионна, консигнационна и комисионна търговия, заложни магазини, изграждане и експлоатация на туристически, търговски, питейни, увеселителни заведения и заведения за обществено хранене, антикварият, изкупуване , преработка и продажба в страната и чужбина на селскостопанска продукция, покупко-продажба на нови и употребявани автомобили, селскостопанска техника, резервни части, търговия със стоки, услуги, транспортни и таксиметрови услуги, вътрешни и външни, автосервизни, административно-правни,шивашки, ксероксни, ремонтни, строителни, хотелиерски, банкови, рекламни дейности, организиране на забавни и електронни игри, рента-кар, товаро-разтоварни с техника и жива сила, услуги за населението.
2011-11-09 10:06:22Лъчезар Петров Стоянов
Lachezar Petrov Stoyanov
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата Лъчезар Стоянов - Чао - Чао Lachezar Stoyanov - CHao - CHao (ЕИК: 827168069)
Check other registries about the company Лъчезар Стоянов - Чао - Чао Lachezar Stoyanov - CHao - CHao (ID: 827168069)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More