Събития с лица свързани с компанията АДРИАТИК - БИСЕР ФИЛИПОВ (ЕИК: 827182713)
Events with persons connected to the company ADRIATIK - BISER FILIPOV (ID: 827182713)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 827182713)
Към 2020-01-24 09:08:06 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 09:08:06 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-02-01 12:28:51АДРИАТИК - БИСЕР ФИЛИПОВ
ADRIATIK - BISER FILIPOV
LegalForm
Едноличен търговец
2010-02-01 12:28:51АДРИАТИК - БИСЕР ФИЛИПОВ ЕТ
ADRIATIK - BISER FILIPOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-02-01 12:28:51АДРИАТИК - БИСЕР ФИЛИПОВ ЕТ
ADRIATIK - BISER FILIPOV ET
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ, КОМИСИОННИ И КОНСИГНАЦИОННИ СДЕЛКИ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА, НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ, РУДИ И МЕТАЛИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С АПКОХОЛ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ; РАЗКРИВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ЛИЗИНГ; НОУ - ХАУ; СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ; СЕРВИЗ НА ЕЛЕКТРОННА, ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА И МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ЛИЦА И ИМУЩЕСТВО; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ИМПРЕСАРСКА И МУЗИКАНТСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ; АВТОСЕРВИЗ; ТЪРГОВИЯ - ВНОС, ИЗНОС С НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ, ТРАКТОРИ И КАРИ.
2010-02-01 12:28:51БИСЕР ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ
BISER YORDANOV FILIPOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата АДРИАТИК - БИСЕР ФИЛИПОВ ADRIATIK - BISER FILIPOV (ЕИК: 827182713)
Check other registries about the company АДРИАТИК - БИСЕР ФИЛИПОВ ADRIATIK - BISER FILIPOV (ID: 827182713)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More