Събития с лица свързани с компанията КАОЛИН (ЕИК: 827182866)
Events with persons connected to the company KAOLIN (ID: 827182866)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 827182866)
Към 2020-01-24 13:10:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 13:10:54 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 9 обществени поръчки за 5 296 733,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-10 18:22:11Кварцверке Интернешънъл ГмбХ
Kvartsverke Interneshanal GmbH
ГЕРМАНИЯSoleCapitalOwner
2016-07-07 18:35:56КАОЛИН
KAOLIN
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2016-07-07 18:35:56Кварцверке ГмбХ
Kvartsverke GmbH
ГЕРМАНИЯSoleCapitalOwner
2016-01-27 11:20:36КАОЛИН АД
KAOLIN AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Сеново 7038 ДЪБРАВА 8
2014-09-19 13:26:56Радомир Петров Чолаков
Radomir Petrov CHolakov
BranchManagers
2014-09-15 12:51:12КАОЛИН АД
KAOLIN AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-05-29 19:31:51Радомир Петров Чолаков
Radomir Petrov CHolakov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-05-29 19:31:51Радомир Петров Чолаков
Radomir Petrov CHolakov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-10-18 12:12:35ЕВГЕНИЙ ЯКИМОВ ИВАНОВ
EVGENIY YAKIMOV IVANOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-06-13 17:02:19РАЙНЕР КИРХДЬОРФЕР
RAYNER KIRHDXORFER
ГЕРМАНИЯSupervisor
2013-06-13 17:02:19РОБЪРТ ЛИНДЕМАНН-БЕРК
ROBART LINDEMANN-BERK
ГЕРМАНИЯSupervisor
2013-06-05 17:37:46Волф Харлфингер
Volf Harlfinger
ГЕРМАНИЯRepresentative
2013-06-05 17:37:46Томас Кьотер
Tomas Kxoter
ГЕРМАНИЯRepresentative
2013-06-05 17:37:46Ивайло Маноилов Тиманов
Ivaylo Manoilov Timanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-06-05 17:37:46Волф Харлфингер
Volf Harlfinger
ГЕРМАНИЯBoardManager2
2013-06-05 17:37:46Томас Кьотер
Tomas Kxoter
ГЕРМАНИЯBoardManager2
2009-06-25 19:37:58КАОЛИН АД
KAOLIN AD
SubjectOfActivity
Проучване, разработване, добив и производство на каолинови и кварцови пясъци, каолини, шамоти, варовици, фелдшпати, доломити, глини и други неметални индустриални минерали и суровини, в т.ч. производство и на други продукти от неметални индустриални минерали и суровини; геологопроучвателна дейност; посредничество и външно търговска дейност; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и всякаква друга търговска дейност незабранена от законите в Р. България и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия от държавен орган/
2008-07-10 15:01:17КАОЛИН АД
KAOLIN AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-20 11:42:54ФРИДРИХ ГЕОРГИЕВ КАТЦЕР
FRIDRIH GEORGIEV KATTSER
BoardManager2
2008-04-14 11:33:46ДОНЧО ЙОРДАНОВ ДОНЕВ
DONCHO YORDANOV DONEV
BranchManagers
2008-03-06 13:23:46КАОЛИН
KAOLIN
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-06 13:23:46КАОЛИН АД
KAOLIN AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Сеново 7271 ДЪБРАВА 8
2008-03-06 13:23:46КАОЛИН АД
KAOLIN AD
SubjectOfActivity
ДOБИB HA KAOЛИHOBИ ПЯCЪЦИ, KAOЛИH, MИHEPAЛHИ ПЪЛHИTEЛИ, ПЯCЪЦИ И HEPУДHИ CУPOBИHИ, ГEOЛOГOПPOУЧBATEЛHA ДEЙHOCT, ПOCPEДHИЧECTBO И BЪHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, BCЯKAKBA ДPУГA TЪPГOBCKA ДEЙHOCT HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHИTE HA P. БЪЛГAPИЯ И ЗA KOЯTO HE CE ИЗИCKBA ПPEДBAPИTEЛHO PAЗPEШEHИE /ЛИЦEHЗИЯ/ OT ДЪPЖABEH OPГAH.
2008-03-06 13:23:46АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ
ALEKSANDAR GEORGIEV PROKOPIEV
Representative
2008-03-06 13:23:46АНЕЛИЯ ПЕТКОВА АНГЕЛОВА-ТУМБЕВА
ANELIYA PETKOVA ANGELOVA-TUMBEVA
Representative
2008-03-06 13:23:46ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
DIMITAR ANGELOV ANGELOV
Representative
2008-03-06 13:23:46АНЕЛИЯ ПЕТКОВА АНГЕЛОВА-ТУМБЕВА
ANELIYA PETKOVA ANGELOVA-TUMBEVA
BoardManager2
2008-03-06 13:23:46ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
DIMITAR ANGELOV ANGELOV
BoardManager2
2008-03-06 13:23:46АНДРИЯН МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ
ANDRIYAN MARINOV VALCHEV
BoardManager2
2008-03-06 13:23:46АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ
ALEKSANDAR GEORGIEV PROKOPIEV
BoardManager2
2008-03-06 13:23:46ПЕНЧО ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
PENCHO IVANOV PENCHEV
BoardManager2
2008-03-06 13:23:46ВАСИЛ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ
VASIL MARINOV VASILEV
BoardManager2
2008-03-06 13:23:46ИВАЙЛО МАНОИЛОВ ТИМАНОВ
IVAYLO MANOILOV TIMANOV
BoardManager2
2008-03-06 13:23:46СТАНИМИР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
STANIMIR KRASTEV KRASTEV
Supervisor
2008-03-06 13:23:46КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ НЕНОВ
KONSTANTIN VASILEV NENOV
Supervisor
2008-03-06 13:23:46ИВАН ВЪЛЕВ СЛИВОВ
IVAN VALEV SLIVOV
Supervisor
2008-03-06 13:23:46КАОЛИН АД
KAOLIN AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата КАОЛИН KAOLIN (ЕИК: 827182866)
Check other registries about the company КАОЛИН KAOLIN (ID: 827182866)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More