Събития с лица свързани с компанията БУЛКАР ОЙЛ (ЕИК: 827216083)
Events with persons connected to the company BULKAR OYL (ID: 827216083)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 827216083)
Към 2020-01-17 23:53:06 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-17 23:53:06 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-11-01 10:14:07БУЛКАР ОЙЛ ООД
BULKAR OYL OOD
DebtorBodies
2012-11-01 10:14:07БУЛКАР ОЙЛ ООД
BULKAR OYL OOD
RestrictDebtorOrderPower
2012-11-01 10:14:07БУЛКАР ОЙЛ ООД
BULKAR OYL OOD
GeneralSeizure
2012-11-01 10:14:07БУЛКАР ОЙЛ ООД
BULKAR OYL OOD
CashIn
2012-11-01 10:14:07БУЛКАР ОЙЛ ООД
BULKAR OYL OOD
DeclareBankrupt
2012-04-19 08:24:14Венцеслава Стефанова Стефанова
Ventseslava Stefanova Stefanova
Trustees
2012-03-12 15:35:42ВЕЧЕСЛАВ ХРИСТОВ ЧАНКОВ
VECHESLAV HRISTOV CHANKOV
Trustees
2012-03-08 11:51:35БУЛКАР ОЙЛ ООД
BULKAR OYL OOD
OpenProccedings
2012-03-08 11:51:35БУЛКАР ОЙЛ ООД
BULKAR OYL OOD
GeneralSeizure
2011-08-24 15:50:22АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA
Distraints
2011-08-22 11:12:21МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ СТАНЧЕВ
MIROSLAV NIKOLAEV STANCHEV
БЪЛГАРИЯDescription406
2008-03-07 13:16:17БУЛКАР ОЙЛ
BULKAR OYL
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-07 13:16:17БУЛКАР ОЙЛ ООД
BULKAR OYL OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Две могили 7150 ул. БЪЛГАРИЯ 132И
2008-03-07 13:16:17БУЛКАР ОЙЛ ООД
BULKAR OYL OOD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE И ПЛACMEHT HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ; ПPOИЗBOДCTBO HA OБЛEKЛA, MOДEЛИEPCTBO И KOHФEKЦИЯ; ПPOИЗBOДCTBO И PEMOHT HA БИTOBA TEXHИKA; ДЪPBOДOБИB И ДЪPBOOБPAБOTBAHE; BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ, OБЩECTBEHO XPAHEHE, XOTEЛИEPCTBO И TУPИЗЬM; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA; TPAHCПOPTHA И CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT; CTPOИTEЛHA И CTPOИTEЛHO - PEMOHTHA ДEЙHOCT; PEKЛAMHA, ИЗДATEЛCKA И ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT; OБMЯHA HA BAЛУTA. ДOПЬЛHИTEЛEH ПPEДMET HA ДEЙHOCT- TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ.
2008-03-07 13:16:17МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ СТАНЧЕВ
MIROSLAV NIKOLAEV STANCHEV
Manager
2008-03-07 13:16:17БОЯН ПЕТРОВ ЯНКОВ
BOYAN PETROV YANKOV
Partner
2008-03-07 13:16:17СВЕТЛОЗАР НИКОЛАЕВ СТАНЧЕВ
SVETLOZAR NIKOLAEV STANCHEV
Partner
2008-03-07 13:16:17МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ СТАНЧЕВ
MIROSLAV NIKOLAEV STANCHEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БУЛКАР ОЙЛ BULKAR OYL (ЕИК: 827216083)
Check other registries about the company БУЛКАР ОЙЛ BULKAR OYL (ID: 827216083)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More