Събития с лица свързани с компанията МАНОЛ МАРИНОВ (ЕИК: 827223423)
Events with persons connected to the company MANOL MARINOV (ID: 827223423)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 827223423)
Към 2020-01-18 01:45:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 01:45:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-06-17 11:42:51МАНОЛ МАРИНОВ
MANOL MARINOV
LegalForm
Едноличен търговец
2008-06-17 11:42:51МАНОЛ МАРИНОВ ЕТ
MANOL MARINOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-06-17 11:42:51МАНОЛ МАРИНОВ ЕТ
MANOL MARINOV ET
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ В СУРОВ И ПРЕРАБОТЕН ВИД ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ГОРИТЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА БИТА – ТЕКСТИЛ, КОЖИ, ПЛАСТМАСИ, ПРЕЖДИ, ОБУВКИ И ОБЛЕКЛО, ШИВАШКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ – ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИЗЪМ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОСТЪКЛЯВАНЕ, ЕЛЕКТРОЗАВАРЯВАНЕ И БОЯДЖИЙСТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И УСЛУГИ, ФОТОГРАФСКИ И ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ И ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРОЕКТАНТСКА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И СЛАДКАРСТВО, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПАСМАНТЕРИЯ, КИНКАЛЕРИЯ, БИЖУТЕРИЯ И ДЕТСКИ ИГРАЧКИ, ТЪРГОВИЯ С ЦИГАРИ, КАФЕ, СОКОВЕ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, РАЗКРИВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ И ЗАБАВНИ ИГРИ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, РЕЕКСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
2008-06-17 11:42:51МАНОЛ ДИМОВ МАРИНОВ
MANOL DIMOV MARINOV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата МАНОЛ МАРИНОВ MANOL MARINOV (ЕИК: 827223423)
Check other registries about the company МАНОЛ МАРИНОВ MANOL MARINOV (ID: 827223423)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More