Събития с лица свързани с компанията ПРОГРЕС-СТРОЙ (ЕИК: 830189098)
Events with persons connected to the company PROGRES-STROY (ID: 830189098)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 830189098)
Към 2020-06-04 20:16:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 20:16:46 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-12-07 14:47:40ГОШО ЦАНКОВ СТОИМЕНОВ
GOSHO TSANKOV STOIMENOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-10-28 11:22:40ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 2015
VIASTROYINZHENERING 2015
Distraints
2015-01-29 14:51:42СЛАВИ ЯКИМОВ ЧАУШЕВ
SLAVI YAKIMOV CHAUSHEV
Distraints
2015-01-24 16:11:32ОБЩИНА РУДОЗЕМ
OBSHTINA RUDOZEM
БЪЛГАРИЯDescription406
2015-01-16 13:17:28ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД
VIASTROYINZHENERING OOD
Distraints
2015-01-12 15:13:20ОБЩИНА РУДОЗЕМ
OBSHTINA RUDOZEM
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-11-09 09:06:32Юлиян Весков Андреев
YUliyan Veskov Andreev
БЪЛГАРИЯManager
2013-11-26 09:33:13САМИР ШАБИДИНОВ ДУРЕВ
SAMIR SHABIDINOV DUREV
Distraints
2013-11-20 14:50:10ОБЩИНА РУДОЗЕМ
OBSHTINA RUDOZEM
БЪЛГАРИЯDescription406
2010-08-19 17:19:57РУМЕН ЯСЕНОВ МОМЧИЛОВ
RUMEN YASENOV MOMCHILOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-10-01 14:00:55ИСА 2000
ISA 2000
Distraints
2008-06-04 18:27:33ИСА-2000
ISA-2000
Distraints
2008-06-02 13:32:42община Рудозем
obshtina Rudozem
Description406
2008-02-13 09:43:03ДРАГАН СТОЯНОВ ХРИСТОВ
DRAGAN STOYANOV HRISTOV
Manager
2008-02-13 09:43:03ОБЩИНА РУДОЗЕМ
OBSHTINA RUDOZEM
SoleCapitalOwner
2008-01-25 09:32:18ПРОГРЕС-СТРОЙ
PROGRES-STROY
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-01-25 09:32:18ПРОГРЕС-СТРОЙ ЕООД
PROGRES-STROY EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Рудозем 4960 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
2008-01-25 09:32:18ПРОГРЕС-СТРОЙ ЕООД
PROGRES-STROY EOOD
SubjectOfActivity
строителство,търговия,добив и преработка на мрамор и мраморни изделия;производство на газобетонови изделия
2008-01-25 09:32:18ВАХИДИН САЛИХОВ КАРЪШЕВ
VAHIDIN SALIHOV KARASHEV
Manager
2008-01-25 09:32:18ОБЩИНА РУДОЗЕМ
OBSHTINA RUDOZEM
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПРОГРЕС-СТРОЙ PROGRES-STROY (ЕИК: 830189098)
Check other registries about the company ПРОГРЕС-СТРОЙ PROGRES-STROY (ID: 830189098)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More