Събития с лица свързани с компанията КИРОВ (ЕИК: 831057181)
Events with persons connected to the company KIROV (ID: 831057181)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831057181)
Към 2020-06-04 07:46:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 07:46:48 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 45 обществени поръчки за 25 341 146,19 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-02 16:33:49КИРОВ АД
KIROV AD
OpenProccedings
2018-04-02 16:33:49КИРОВ АД
KIROV AD
InsolvencyData
2018-04-02 16:33:49КИРОВ АД
KIROV AD
HoldProceedings
2018-04-02 16:33:49КИРОВ АД
KIROV AD
GeneralSeizure
2018-04-02 16:33:49КИРОВ АД
KIROV AD
DeclareBankrupt
2017-06-30 12:53:45ТРАЙЧО ДИМИТРОВ БОРИСОВ
TRAYCHO DIMITROV BORISOV
Procurator
2017-06-30 12:53:45КИРОВ АД
KIROV AD
Procurators
2016-07-23 13:59:39Йоана Игнатова Николова-Филипова
Yoana Ignatova Nikolova-Filipova
БЪЛГАРИЯDirector
2015-11-10 17:23:57Христо Петков Петков
Hristo Petkov Petkov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-09-30 17:30:30КИРОВ АД
KIROV AD
SubjectOfActivity
TЪPГOBИЯ /BЪTPEШHA И BЪHШHA/, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA, KOMИCИOHEPCTBO, XOTEЛИEPCTBO, KAФETEPИЯ, KOHCУЛTAHTCKA, CПEДИЦИOHHA, ЛИЗИHГOBA, ПPEBOЗHA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT, HOУ-XAУ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, HEДBИЖИMИ ИMOTИ, PECTOPAHTЬOPCTBO, XOTEЛИEPCTBO, TУPИCTИЧECKA И TУPOПEPATOPCKA ДEЙHOCT И BCЯKAKBИ ДPУГИ TЪPГOBCKИ CДEЛKИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA. ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA УЧACTИЯ B БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ДPУЖECTBA, ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE И ПPOДAЖБA HA OБЛИГAЦИИ, ПPИДOБИBAHE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA ПATEHTИ, OTCTЪПBAHE HA ЛИЦEHЗИИ ЗA ИЗПOЛЗУBAHE HA ПATEHTИ HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBУBA, ФИHAHCИPAHE HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA, КАКТО И СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПРАВОПРИЕМСТВО НА ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ ДРУЖЕСТВО ТЪРГОВСКО-РЕКЛАМЕН ЦЕНТЪР ПО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД,ЕИК 8316252537:ОРГАНИЗИРАНЕ И ЕКСПЛОТАЦИЯ НА ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА СИМПОЗИУМИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕЩИ, ТЪРГОВСКИ ДИСКУСИИ И ДРУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИЗДАТЕЛСКА,ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ПЕЧАТ;ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,ВКЛЮЧИТЕЛНО СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ;ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ЛИЗИНГОВА, НОУ-ХАУ,МАРКЕТИНГОВА,ЕКСПЕРТНА, КОНСУЛТАНТСКА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ИМПОРТНИ И ЕКСПОРТНИ УСЛУГИ;ПРИВЛИЧАНЕ НА ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ.
2015-09-30 17:30:30ТЪРГОВСКО-РЕКЛАМЕН ЦЕНТЪР ПО СТРОИТЕЛСТВО
TARGOVSKO-REKLAMEN TSENTAR PO STROITELSTVO
TransformingCompany
2015-09-30 17:30:30КИРОВ
KIROV
Successor703
2014-05-13 16:12:57Иван Киров Киров
Ivan Kirov Kirov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-10 12:33:55Киро Стоянов Киров
Kiro Stoyanov Kirov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-02-10 12:33:55Йолиан Марков Милев
Yolian Markov Milev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-10 12:33:55Киро Стоянов Киров
Kiro Stoyanov Kirov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-10 12:33:55Жанета Георгиева Дерменджиева
ZHaneta Georgieva Dermendzhieva
БЪЛГАРИЯDirector
2012-04-12 11:31:14ГАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
GALIN VASILEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-10-07 09:22:13КИРОВ ТРАНС
KIROV TRANS
TransformingCompany
2011-10-07 09:22:13КИРОВ
KIROV
Successor703
2010-12-08 09:57:46КИРОВ
KIROV
TransformingCompany
2010-12-08 09:57:46КИРОВ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ
KIROV STROITELNO I MINNO OBORUDVANE
Successor703
2010-09-17 15:38:01ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ZHANETA GEORGIEVA DERMENDZHIEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-26 15:04:12ЙОЛИАН МАРКОВ МИЛЕВ
YOLIAN MARKOV MILEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-06-26 15:04:12КОСТА ПАНКОВ БАСЕВ
KOSTA PANKOV BASEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-06-26 15:04:12ГАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
GALIN VASILEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-26 15:04:12КОСТА ПАНКОВ БАСЕВ
KOSTA PANKOV BASEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-26 15:04:12ЙОЛИАН МАРКОВ МИЛЕВ
YOLIAN MARKOV MILEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-26 15:04:12МИРОЛЮБ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
MIROLYUB IVANOV VLADIMIROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-26 15:04:12НИКОЛАЙ ДЕДЕВ БОРОДЖИЕВ
NIKOLAY DEDEV BORODZHIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-26 15:04:12КИРО СТОЯНОВ КИРОВ
KIRO STOYANOV KIROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-26 15:04:12ИВАН КИРОВ КИРОВ
IVAN KIROV KIROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-26 15:04:12ХРИСТО ИЛИЕВ ЦАЛОВСКИ
HRISTO ILIEV TSALOVSKI
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-05-22 16:17:54КИРОВ
KIROV
LegalForm
Акционерно дружество
2008-05-22 16:17:54КИРОВ АД
KIROV AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 7 бул. ЦАРИЦА ЙОАНА 49, търг. к-кс КИРОВ
2008-05-22 16:17:54КИРОВ АД
KIROV AD
SubjectOfActivity
TЪPГOBИЯ /BЪTPEШHA И BЪHШHA/, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA, KOMИCИOHEPCTBO, XOTEЛИEPCTBO, KAФETEPИЯ, KOHCУЛTAHTCKA, CПEДИЦИOHHA, ЛИЗИHГOBA, ПPEBOЗHA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT, HOУ-XAУ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, HEДBИЖИMИ ИMOTИ, PECTOPAHTЬOPCTBO, XOTEЛИEPCTBO, TУPИCTИЧECKA И TУPOПEPATOPCKA ДEЙHOCT И BCЯKAKBИ ДPУГИ TЪPГOBCKИ CДEЛKИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA. ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA УЧACTИЯ B БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ДPУЖECTBA, ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE И ПPOДAЖБA HA OБЛИГAЦИИ, ПPИДOБИBAHE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA ПATEHTИ, OTCTЪПBAHE HA ЛИЦEHЗИИ ЗA ИЗПOЛЗУBAHE HA ПATEHTИ HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBУBA, ФИHAHCИPAHE HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA.
2008-05-22 16:17:54КИРО СТОЯНОВ КИРОВ
KIRO STOYANOV KIROV
Representative
2008-05-22 16:17:54ЙОЛИАН МАРКОВ МИЛЕВ
YOLIAN MARKOV MILEV
Representative
2008-05-22 16:17:54КОСТА ПАНКОВ БАСЕВ
KOSTA PANKOV BASEV
Representative
2008-05-22 16:17:54ИВАН КИРОВ КИРОВ
IVAN KIROV KIROV
Representative
2008-05-22 16:17:54ЙОЛИАН МАРКОВ МИЛЕВ
YOLIAN MARKOV MILEV
Director
2008-05-22 16:17:54КИРО СТОЯНОВ КИРОВ
KIRO STOYANOV KIROV
Director
2008-05-22 16:17:54КОСТА ПАНКОВ БАСЕВ
KOSTA PANKOV BASEV
Director
2008-05-22 16:17:54НИКОЛАЙ ДЕДЕВ БОРОДЖИЕВ
NIKOLAY DEDEV BORODZHIEV
Director
2008-05-22 16:17:54ИВАН КИРОВ КИРОВ
IVAN KIROV KIROV
Director

Проверки в други регистри за фирмата КИРОВ KIROV (ЕИК: 831057181)
Check other registries about the company КИРОВ KIROV (ID: 831057181)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More