Събития с лица свързани с компанията ЖИВАС (ЕИК: 831076655)
Events with persons connected to the company ZHIVAS (ID: 831076655)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831076655)
Към 2020-02-18 15:24:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:24:49 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 159 обществени поръчки за 3 003 668,75 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-02-01 16:18:52ЖИВАС ООД
ZHIVAS OOD
SubjectOfActivity
HAУЧHA, ПPOУЧBATEЛHA, ПPOИЗBOДCTBEHA, KOHCУЛTAHTCKA, BЪTPEШHO И BЪHШHO TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, CЪЗДABAHE И TPAHCФEP HA HOBИ TEXHOЛOГИИ, HOУ-XAУ, MAPKETИHГ, PEEKCПOPT, CПEЦИФИЧHИ OПEPAЦИИ, HACPEЩHИ И БAPTEPHИ CДEЛKИ, ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПPOEKTИPAHE, ДИЗAЙH, OБЗABEЖДAHE, ИЗBЪPШBAHE HA УCЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
2015-10-23 14:13:25ЖИВАС ООД
ZHIVAS OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 АСЕН ЙОРДАНОВ 14
2012-03-14 09:54:39ПЛАМЕН ДАМЯНОВ КАМБУРОВ
PLAMEN DAMYANOV KAMBUROV
Partner
2012-03-14 09:54:39ЖИВКО РАЙЧЕВ НАКЕВ
ZHIVKO RAYCHEV NAKEV
Partner
2012-03-14 09:54:39СТЕФКА ГРУДЕВА ПЕТРОВА
STEFKA GRUDEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-01-06 09:13:54СТЕФКА ГРУДЕВА ПЕТРОВА
STEFKA GRUDEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-01-06 09:13:54СТЕФКА ГРУДЕВА ЙОРДАНОВА
STEFKA GRUDEVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2008-06-19 12:36:10ЖИВАС
ZHIVAS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-19 12:36:10ЖИВАС ООД
ZHIVAS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 36
2008-06-19 12:36:10ЖИВАС ООД
ZHIVAS OOD
SubjectOfActivity
HAУЧHA, ПPOУЧBATEЛHA, ПPOИЗBOДCTBEHA, KOHCУЛTAHTCKA, BЪTPEШHO И BЪHШHO TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, CЪЗДABAHE И TPAHCФEP HA HOBИ TEXHOЛOГИИ, HOУ-XAУ, MAPKETИHГ, PEEKCПOPT, CПEЦИФИЧHИ OПEPAЦИИ, HACPEЩHИ И БAPTEPHИ CДEЛKИ, ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПPOEKTИPAHE, ДИЗAЙH, OБЗABEЖДAHE, ИЗBЪPШBAHE HA УCЛУГИ.
2008-06-19 12:36:10ПЛАМЕН ДАМЯНОВ КАМБУРОВ
PLAMEN DAMYANOV KAMBUROV
Manager
2008-06-19 12:36:10ЖИВКО РАЙЧЕВ НАКЕВ
ZHIVKO RAYCHEV NAKEV
Manager
2008-06-19 12:36:10СТЕФКА ГРУДЕВА ЙОРДАНОВА
STEFKA GRUDEVA YORDANOVA
Manager
2008-06-19 12:36:10ЖИВКО РАЙЧЕВ НАКЕВ
ZHIVKO RAYCHEV NAKEV
Partner
2008-06-19 12:36:10ПЛАМЕН ДАМЯНОВ КАМБУРОВ
PLAMEN DAMYANOV KAMBUROV
Partner
2008-06-19 12:36:10СТЕФКА ГРУДЕВА ЙОРДАНОВА
STEFKA GRUDEVA YORDANOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЖИВАС ZHIVAS (ЕИК: 831076655)
Check other registries about the company ЖИВАС ZHIVAS (ID: 831076655)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More