Събития с лица свързани с компанията СЕКТРОН (ЕИК: 831144177)
Events with persons connected to the company SEKTRON (ID: 831144177)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831144177)
Към 2020-01-24 22:32:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 22:32:51 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 77 обществени поръчки за 34 068 786,67 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-11-03 14:38:12СЕКТРОН ООД
SEKTRON OOD
SubjectOfActivity
ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ, ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ (МАРКЕТИНГ), ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДЕЛИЯ, ПРОУЧВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ, ТЕХНИЧЕСКА И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ЛИЦА И ОБЕКТИ, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2010-11-03 14:33:48СЕКТРОН ООД
SEKTRON OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1125 бул. Д-р Г.М. Димитров 52, офис сграда СЕКТРОН/СОТ
2008-03-25 12:31:23СЕКТРОН
SEKTRON
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-25 12:31:23СЕКТРОН ООД
SEKTRON OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 122
2008-03-25 12:31:23СЕКТРОН ООД
SEKTRON OOD
SubjectOfActivity
ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ, ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ (МАРКЕТИНГ), ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА УСЛУГИ (БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО), СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДЕЛИЯ И ВЪНШНО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-03-25 12:31:23ГЕОРГИ ПАВЛОВ ВИДЕНОВ
GEORGI PAVLOV VIDENOV
Manager
2008-03-25 12:31:23ПАВЕЛ ВИДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
PAVEL VIDENOV GEORGIEV
Manager
2008-03-25 12:31:23ГЕОРГИ ПАВЛОВ ВИДЕНОВ
GEORGI PAVLOV VIDENOV
Partner
2008-03-25 12:31:23ПАВЕЛ ВИДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
PAVEL VIDENOV GEORGIEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата СЕКТРОН SEKTRON (ЕИК: 831144177)
Check other registries about the company СЕКТРОН SEKTRON (ID: 831144177)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More