Събития с лица свързани с компанията РУТЕКС (ЕИК: 831204083)
Events with persons connected to the company RUTEKS (ID: 831204083)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831204083)
Към 2020-02-18 18:22:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:22:43 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 129 обществени поръчки за 62 117 003,31 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-30 14:05:26РУТЕКС ООД
RUTEKS OOD
SubjectOfActivity
консултантска дейност в областта на строителството в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия, производствена дейност, проектиране на пътища и улици, сгради, летища, мостове, хидротехнически съоръжения, ж.к. линии, пристанища, пречиствателни станции и сметища, кадастрални и геодезически услуги на физически и юридически лица, проектиране и експлотация на търговски обекти и щандове, ресторантьорство и хотелиерство, проектиране и експлотация на газостанции и бензиностанции, спедиторски и транспортни услуги в страната и чужбина, маркетингова дейност и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
2017-06-30 13:58:28РУТЕКС ООД
RUTEKS OOD
SubjectOfActivity
консултантска дейност в областта на строителството в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия, пpoизводствена дейност, проектиране на пътища и улици, сгради, летища, мостове, хидротехнически съоръжения, ж.к. линии, пристанища, пречиствателни станции и сметища, кадастрални и геодезически услуги на физически и юридически лица, проектиране и експлотация на търговски обекти и щандове, ресторантьорство и хотелиерство, проектиране и експлотация на газостанции и бензиностанции, спедиторски и транспортни услуги в страната и чужбина, маркетингова дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, счетоводни и данъчни консултации и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
2014-03-24 15:01:00Теодор Петров Стефанов
Teodor Petrov Stefanov
Procurators
2011-07-25 11:23:33Теодор Петров Стефанов
Teodor Petrov Stefanov
Procurators
2010-03-22 11:07:13РУТЕКС ООД
RUTEKS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 12
2008-02-22 09:09:46РУТЕКС
RUTEKS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-02-22 09:09:46РУТЕКС ООД
RUTEKS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 12
2008-02-22 09:09:46РУТЕКС ООД
RUTEKS OOD
SubjectOfActivity
KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA CTPOИTEЛCTBOTO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, BЪHШHA И BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ, ПPOИЗBOДCTBEHA ДEЙHOCT, ПPOEKTИPAHE HA ПЪTИЩA И УЛИЦИ, СГРАДИ, ЛЕТИЩА, МОСТОВЕ, ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, Ж.К. ЛИНИИ, ПРИСТАНИЩА, ПРЕЧИСВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И СМЕТИЩА, КАДАСТРАЛНИ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОЕКТИРАНЕ И ЕКСПЛОТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ЩАНДОВЕ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ И ЕКСПЛОТАЦИЯ НА ГАЗОСТАНЦИИ И БЕНЗИНОСТАНЦИИ, СПЕДИТОРСКИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, KAKTO И ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2008-02-22 09:09:46ПЕТЪР ТРИФОНОВ СТЕФАНОВ
PETAR TRIFONOV STEFANOV
Manager
2008-02-22 09:09:46ПЕТЪР ТРИФОНОВ СТЕФАНОВ
PETAR TRIFONOV STEFANOV
Partner
2008-02-22 09:09:46ИЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
ILIYAN IVANOV IVANOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата РУТЕКС RUTEKS (ЕИК: 831204083)
Check other registries about the company РУТЕКС RUTEKS (ID: 831204083)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More