Събития с лица свързани с компанията ТИ БИ ЕС СЕКЮРИТИ (ЕИК: 831236565)
Events with persons connected to the company TI BI ES SEKYURITI (ID: 831236565)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831236565)
Към 2020-02-19 10:21:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:21:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-05-10 11:45:43ИНСА ОЙЛ
INSA OYL
Distraints
2009-01-28 17:33:30СОФИЙСКА ВОДА
SOFIYSKA VODA
Distraints
2009-01-28 16:25:38ТИ БИ ЕС СЕКЮРИТИ
TI BI ES SEKYURITI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-01-28 16:25:38ТИ БИ ЕС СЕКЮРИТИ ООД
TI BI ES SEKYURITI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. СТАМБОЛИЙСКИ 24
2009-01-28 16:25:38ТИ БИ ЕС СЕКЮРИТИ ООД
TI BI ES SEKYURITI OOD
SubjectOfActivity
ОХРАНА НА ЛИЦА И ОБЕКТИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ПО РЕДА НА НАРЕДБА 14 ОТ 25.03.94 Г.НА МВР, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА И СЪОБРАЗЕНА СЪС СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАКОНА.
2009-01-28 16:25:38ДИКО ПЕНЕВ ДИКОВ
DIKO PENEV DIKOV
Manager
2009-01-28 16:25:38ЙОНКО НИКОЛОВ КЪНЧЕВ
YONKO NIKOLOV KANCHEV
Partner
2009-01-28 16:25:38ДИКО ПЕНЕВ ДИКОВ
DIKO PENEV DIKOV
Partner
2009-01-28 16:25:38МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИРОНОВ
MIROSLAV GEORGIEV MIRONOV
Partner
2009-01-28 16:25:38АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ
ALEKSANDAR ALEKSANDROV ALEKSIEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ТИ БИ ЕС СЕКЮРИТИ TI BI ES SEKYURITI (ЕИК: 831236565)
Check other registries about the company ТИ БИ ЕС СЕКЮРИТИ TI BI ES SEKYURITI (ID: 831236565)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More