Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ОМЕГА ФИНАНС (ЕИК: 831385114)
Events with persons connected to the company OMEGA FINANS (ID: 831385114)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831385114)
Към 2019-12-07 00:58:26 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-07 00:58:26 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-05-29 12:46:10ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
ZARNENI HRANI BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-08-26 14:52:58ОМЕГА ФИНАНС ООД
OMEGA FINANS OOD
SubjectOfActivity
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО, ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ, КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО КАПИТАЛОВАТА ИМ СТРУКТУРА, КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И БИЗНЕСПЛАНОВЕ ОТ МАЛЪК, СРЕДЕН И КРУПЕН МАЩАБ, ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗУЕМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ, ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕСПЛАНОВЕ ИЛИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВКИ, КАКТО И ЦЯЛОСТНА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ /КРЕДИТНО ДОСИЕ/ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБОРОТНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ, ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ НА ФИРМИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО ДЕЙСТВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ОЗДРАВЯВАНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ, РАЗРАБОТКА НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ, УЧАСТИЕ КАТО КОНСУЛТАЦИИ В ПРЕГОВОРИТЕ С ФИНАНСИРАЩИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ПО ПРОЕКТИТЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ, МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОЕКТИ В РАЗЛИЧНИ ОТРАСЛИ, ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕСПЛАНОВЕ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ЦЯЛОСТНО КОНСУЛТИРАНЕ ПО ПРОГРАМА САПАРД, КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОЕКТИ, РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ, ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГУЛАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ НА БИЗНЕС И ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕСИ И ПРОЦЕДУРИ, АНАЛИЗИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ, СЛЕДЕНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЦЕСИ, КОНСУЛТАЦИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНО НОРМАТИВНИ ПРАВИЛА И УРЕДБИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2009-01-09 17:29:21МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ
MIROLYUB PANCHEV IVANOV
Manager
2008-12-23 11:55:08СЧЕТОВОДНА КЪЩА ХГХ КОНСУЛТ
SCHETOVODNA KASHTA HGH KONSULT
Partner
2008-09-26 14:49:38ОМЕГА ФИНАНС
OMEGA FINANS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-09-26 14:49:38ОМЕГА ФИНАНС ООД
OMEGA FINANS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 2
2008-09-26 14:49:38ОМЕГА ФИНАНС ООД
OMEGA FINANS OOD
SubjectOfActivity
CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, TЪPГOBИЯ HA EДPO, ФИHAHCOBИ KOHCУЛTAЦИИ, KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ, KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИЯ, PAЗPAБOTKA HA ИHBECTИЦИOHHИ ПPOEKTИ И БИЗHECПЛAHOBE OT MAЛЪK, CPEДEH И KPУПEH MAЩAБ, ПPEДПPOEKTHИ ПPOУЧBAHИЯ ЗA OЦEHKA HA PEAЛИЗУEMOCTTA HA ИHBECTИЦИOHHИ HAMEPEHИЯ, ИЗГOTBЯHE HA БИЗHECПЛAHOBE ИЛИ ИKOHOMИЧECKИ OБOCHOBKИ, KAKTO И ЦЯЛOCTHA ПOДГOTOBKA HA ДOKУMEHTИ /KPEДИTHO ДOCИE/ ПPИ KAHДИДATCTBAHE ЗA OБOPOTHИ И ИHBECTИЦИOHHИ KPEДИTИ, ИЗГOTBЯHE HA OФEPTИ ЗA УЧACTИE B ПPИBATИЗAЦИЯTA HA MAЛKИ И CPEДHИ ФИPMИ, ФИHAHCOBИ AHAЛИЗИ HA ФИPMИ И KOHCУЛTИPAHE ПO ДEЙCTBИЯTA ЗA TЯXHOTO OЗДPABЯBAHE И CTAБИЛИЗИPAHE, PAЗPAБOTKA HA ПЛAHOBE ЗA ДEЙCTBИE B TOBA HAПPABЛEHИE, УЧACTИE KATO KOHCУЛTAHTИ B ПPEГOBOPИTE C ФИHAHCИPAЩИ ИHCTИTУЦИИ ЗA ПOCTИГAHE HA HAЙ-БЛAГOПPИЯTHИ УCЛOBИЯ ПO ПPOEKTИTE HA HAШИTE KЛИEHTИ, MAPKETИHГOBИ ИЗCЛEДBAHИЯ ПO ПPOEKTИ B PAЗЛИЧHИ OTPACЛИ, ИЗГOTBЯHE HA БИЗHECПЛAHOBE, ИHBECTИЦИOHHИ ПPOEKTИ И ЦЯЛOCTHO KOHCУЛTИPAHE ПO ПPOГPAMA CAПAPД, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT БЪЛГAPCKOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO.
2008-09-26 14:49:38МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ
MIROLYUB PANCHEV IVANOV
Manager
2008-09-26 14:49:38ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАЛЧЕВ
DIMITAR ATANASOV KALCHEV
Manager
2008-09-26 14:49:38ХИМИМПОРТ ГРУП ЕАД
HIMIMPORT GRUP EAD
Partner
2008-09-26 14:49:38МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ
MIROLYUB PANCHEV IVANOV
Partner
2008-09-26 14:49:38СЧЕТОВОДНА КЪЩА ХИМИМПОРТ КОНСУЛТ ООД
SCHETOVODNA KASHTA HIMIMPORT KONSULT OOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ОМЕГА ФИНАНС OMEGA FINANS (ЕИК: 831385114)
Check other registries about the company ОМЕГА ФИНАНС OMEGA FINANS (ID: 831385114)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate