Събития с лица свързани с компанията ТЕКМА (ЕИК: 831470123)
Events with persons connected to the company TEKMA (ID: 831470123)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831470123)
Към 2020-01-27 00:49:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-27 00:49:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-05-27 11:57:26Свилен Георгиев Пейчев
Svilen Georgiev Peychev
Liquidator
2016-05-19 15:45:32Митинка Христова Георгиева
Mitinka Hristova Georgieva
Liquidator
2016-04-22 16:00:41Емил Траянов Стефанов
Emil Trayanov Stefanov
Liquidator
2013-04-15 15:32:16ТЕКМА ЕООД
TEKMA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.Тутракан 29 0 0
2013-04-15 15:32:16ТЕКМА ЕООД
TEKMA EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.Тутракан 29 0 0
2013-04-01 17:18:25„РУСГАЛ” ООД
„RUSGAL” OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-04-01 17:18:25ДИНКО АНГЕЛОВ НЕНКОВ
DINKO ANGELOV NENKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: РУСГАЛ
2013-04-01 17:18:25РУСГАЛ
RUSGAL
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ДИНКО АНГЕЛОВ НЕНКОВ
2012-11-06 15:01:19ТЕКМА ЕООД
TEKMA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шипка 39-партер
2012-11-06 15:01:19ТЕКМА ЕООД
TEKMA EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шипка 39
2009-02-26 12:41:56ТЕКМА
TEKMA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-02-26 12:41:56ТЕКМА ЕООД
TEKMA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1594 ул. Врабча 23
2009-02-26 12:41:56ТЕКМА ЕООД
TEKMA EOOD
SubjectOfActivity
BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT, ИHЖEHEPИHГ, TPAHCФEP HA TEXHOЛOГИИ И HOУ-XAУ, ЛИЗИHГ, ИHBECTИЦИOHHA ДEЙHOCT, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И KOMИCИOHEPCTBO, CTPOИTEЛHA, KOHCTPУKTOPCKA И TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA И ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH.
2009-02-26 12:41:56ДИНКО АНГЕЛОВ НЕНКОВ
DINKO ANGELOV NENKOV
Manager
2009-02-26 12:41:56ДИНКО АНГЕЛОВ НЕНКОВ
DINKO ANGELOV NENKOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТЕКМА TEKMA (ЕИК: 831470123)
Check other registries about the company ТЕКМА TEKMA (ID: 831470123)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More