Събития с лица свързани с компанията СОФИЯ-БУЛГАРТАБАК (ЕИК: 831520311)
Events with persons connected to the company SOFIYA-BULGARTABAK (ID: 831520311)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831520311)
Към 2020-01-18 18:32:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 18:32:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-15 19:29:58Светлана Райкова Мартева
Svetlana Raykova Marteva
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-21 18:02:27Уалид Абделсеид Мохамед Ахмед
Ualid Abdelseid Mohamed Ahmed
СУДАНDirector
2015-02-16 21:04:22Владимир Гечев Жеков
Vladimir Gechev ZHekov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-02-16 21:04:22Шреаз Кишор Фадниз
SHreaz Kishor Fadniz
ИНДИЯDirector
2015-02-16 21:04:22Владимир Гечев Жеков
Vladimir Gechev ZHekov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-15 20:02:57Венцислав Златков Чолаков
Ventsislav Zlatkov CHolakov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-08-15 20:02:57Миглена Петрова Христова
Miglena Petrova Hristova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-15 20:02:57Светлана Райкова Мартева
Svetlana Raykova Marteva
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-02 15:49:58Лиляна Михайлова Динкова
Lilyana Mihaylova Dinkova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-02 15:49:58Ангел Димитров Димитров
Angel Dimitrov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-02 15:49:58Венцислав Златков Чолаков
Ventsislav Zlatkov CHolakov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-23 12:07:38Лиляна Михайлова Динкова
Lilyana Mihaylova Dinkova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-23 12:07:38Венцислав Златков Чолаков
Ventsislav Zlatkov CHolakov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-23 12:07:38Ангел Димитров Димитров
Angel Dimitrov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-23 12:07:38Лиляна Михайлова Динкова
Lilyana Mihaylova Dinkova
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-07 16:40:16Ирена Венкова Вълева
Irena Venkova Valeva
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-07 16:40:16РУМЕН АНДОНОВ ПОРОЖАНОВ
RUMEN ANDONOV POROZHANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-07 16:40:16КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
KRASIMIR PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-23 11:27:46КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
KRASIMIR PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-12-23 11:27:46РУМЕН АНДОНОВ ПОРОЖАНОВ
RUMEN ANDONOV POROZHANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-23 11:27:46КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
KRASIMIR PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-23 11:27:46Ирена Венкова Вълева
Irena Venkova Valeva
БЪЛГАРИЯDirector
2008-11-19 17:14:33СОФИЯ-БУЛГАРТАБАК АД
SOFIYA-BULGARTABAK AD
SubjectOfActivity
1.Производство на тютюневи изделия.2.Промишлена обработка на тютюни.3.Търговия с тютюни и тютюневи изделия.4.Производство и търговия с печатни изделия.
2008-08-18 19:31:48КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
KRASIMIR PETROV PETROV
Director
2008-08-18 19:31:48ИВАН АТАНАСОВ БИЛАРЕВ
IVAN ATANASOV BILAREV
Director
2008-08-18 19:31:48РУМЕН АНДОНОВ ПОРОЖАНОВ
RUMEN ANDONOV POROZHANOV
Director
2008-08-18 19:31:48ВАЛЕНТИН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
VALENTIN TSVETKOV IVANOV
Director
2008-03-06 17:10:29СОФИЯ-БУЛГАРТАБАК
SOFIYA-BULGARTABAK
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-06 17:10:29СОФИЯ-БУЛГАРТАБАК АД
SOFIYA-BULGARTABAK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул.ЦАР БОРИС III 134
2008-03-06 17:10:29СОФИЯ-БУЛГАРТАБАК АД
SOFIYA-BULGARTABAK AD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO, ЗAГOTOBKA ЗA ИЗHOC И TЪPГOBИЯ C TЮTЮHEBИ ИЗДEЛИЯ, BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT C TЮTЮHИ И TЮTЮHEBИ ИЗДEЛИЯ.
2008-03-06 17:10:29КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
KRASIMIR PETROV PETROV
Representative
2008-03-06 17:10:29КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
KRASIMIR PETROV PETROV
Director
2008-03-06 17:10:29РУМЕН АНДОНОВ ПОРОЖАНОВ
RUMEN ANDONOV POROZHANOV
Director
2008-03-06 17:10:29ИВАН АТАНАСОВ БИЛАРЕВ
IVAN ATANASOV BILAREV
Director
2008-03-06 17:10:29ТЕНЮ ТОДОРОВ ДЕЛЧЕВ
TENYU TODOROV DELCHEV
Director
2008-03-06 17:10:29ВАЛЕНТИН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
VALENTIN TSVETKOV IVANOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата СОФИЯ-БУЛГАРТАБАК SOFIYA-BULGARTABAK (ЕИК: 831520311)
Check other registries about the company СОФИЯ-БУЛГАРТАБАК SOFIYA-BULGARTABAK (ID: 831520311)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More