Събития с лица свързани с компанията МОНТАЖИ (ЕИК: 831629999)
Events with persons connected to the company MONTAZHI (ID: 831629999)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831629999)
Към 2020-06-04 21:26:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:26:58 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 7 обществени поръчки за 27 990 519,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-06-05 16:12:15Алекси Танев Алексиев
Aleksi Tanev Aleksiev
BranchManager
2018-06-05 16:12:15МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
BranchManagers
2018-05-17 09:19:44Стефан Петров Капелов
Stefan Petrov Kapelov
BranchManager
2018-05-17 09:19:44МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
BranchManagers
2018-01-02 17:03:10РОСЕН ДАМЯНОВ КРУМОВ
ROSEN DAMYANOV KRUMOV
BranchManager
2018-01-02 17:03:10МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
BranchManagers
2017-12-01 15:43:06ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ
TIHOMIR BONEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-12-01 15:43:06ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
GEORGI HRISTOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-12-01 15:43:06ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ
TIHOMIR BONEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-12-01 15:43:06АЛЕКСАНДРА БОТЕВА САРИЙСКА
ALEKSANDRA BOTEVA SARIYSKA
БЪЛГАРИЯDirector
2017-09-19 15:05:52Борянка Василева Неделкова
Boryanka Vasileva Nedelkova
BranchManager
2017-09-19 15:05:52МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
BranchManagers
2017-08-09 16:17:46Емил Димитров Андреев
Emil Dimitrov Andreev
BranchManager
2017-08-09 16:17:46МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
BranchManagers
2017-08-07 13:17:48Михаил Самуилов Михайлов
Mihail Samuilov Mihaylov
BranchManager
2017-08-07 13:17:48МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
BranchManagers
2017-07-25 12:44:04Димитър Веселинов Янакиев
Dimitar Veselinov YAnakiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-07-25 12:44:04Вихър Константинов Лилов
Vihar Konstantinov Lilov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-07-25 12:44:04Адриан Христов Асенов
Adrian Hristov Asenov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-07-25 12:44:04Димитър Веселинов Янакиев
Dimitar Veselinov YAnakiev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-07-21 13:03:14Димитър Димчев Апостолов
Dimitar Dimchev Apostolov
BranchManager
2017-07-21 13:03:14МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
BranchManagers
2017-02-28 15:44:14МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
SubjectOfActivity
производствена, инженерингова, комисионна и търговска дейност в страната и чужбина, маркетинг, проектантска, консултантска и предприемаческа дейност; строителство; монтаж; вътрешен и международен туризъм и хотелиерство; лизинг; реклама; организиране и провеждане на търгове; контрол по заварки,заваръчни съединения, електроконтрол, извършване на обучение за професионална квалификация, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и всяка разрешена от закона дейност.
2016-11-25 11:45:53Ася Пламенова Янева
Asya Plamenova YAneva
БЪЛГАРИЯDirector
2016-08-04 17:45:42ВИКТОР АЛБЕРТ БЕНБАСАТ
VIKTOR ALBERT BENBASAT
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-04-05 15:22:36Красимир Божидаров Каменов
Krasimir Bozhidarov Kamenov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-30 18:37:29АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ НЕШЕВ
ALEKSANDAR STEFANOV NESHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-06-19 14:35:07Яни Славчев Янев
YAni Slavchev YAnev
BranchManagers
2015-02-26 10:13:30БИСЕРКА БОЖИНОВА ГРИГОРОВА
BISERKA BOZHINOVA GRIGOROVA
BranchManagers
2015-02-20 10:23:58МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-02-16 17:33:00Николинка Бинева Ширин
Nikolinka Bineva SHirin
BranchManagers
2015-02-11 15:39:59Евгени Димитров Ангелов
Evgeni Dimitrov Angelov
BranchManagers
2015-01-22 18:36:17НЕДКО АСЕНОВ НИКОЛОВ
NEDKO ASENOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-01-22 18:36:17НЕДКО АСЕНОВ НИКОЛОВ
NEDKO ASENOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-01-22 18:36:17КАМЕН ЖИВКОВ КАРАЯНЕВ
KAMEN ZHIVKOV KARAYANEV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-01-22 18:36:17АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ НЕШЕВ
ALEKSANDAR STEFANOV NESHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-01-22 18:36:17ВИКТОР АЛБЕРТ БЕНБАСАТ
VIKTOR ALBERT BENBASAT
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-07 14:41:33Димитър Димчев Апостолов
Dimitar Dimchev Apostolov
BranchManagers
2013-09-19 15:32:05МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-09-19 15:22:11МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-09-19 15:09:55МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-09-19 14:59:43МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-09-19 14:44:47МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-09-19 13:48:59МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-09-19 13:32:41МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-09-19 13:14:06МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-09-17 14:15:51БОЯН КИРИЛОВ БОЯНОВ
BOYAN KIRILOV BOYANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-19 11:27:29КИРИЛ МИРЧЕВ СТОЯНОВ
KIRIL MIRCHEV STOYANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-08-19 11:27:29КИРИЛ МИРЧЕВ СТОЯНОВ
KIRIL MIRCHEV STOYANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-09-28 16:10:48Пешо Георгиев Пешев
Pesho Georgiev Peshev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-09-25 15:31:19Николай Михайлов Андреев
Nikolay Mihaylov Andreev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-03 10:45:15Димо Найденов Иванов
Dimo Naydenov Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-15 10:28:26Делян Валентинов Димитров
Delyan Valentinov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-08-30 08:47:23ТОДОР ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
TODOR VESELINOV TODOROV
BranchManagers
2011-06-27 12:36:05Живко Събев Събев
ZHivko Sabev Sabev
BranchManagers
2011-06-17 14:57:36Емил Цветанов Павликянов
Emil TSvetanov Pavlikyanov
BranchManagers
2011-03-24 13:19:27МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-02-17 09:47:31Милчо Маринов Петров
Milcho Marinov Petrov
BranchManagers
2011-02-14 15:27:56Атанас Гроздев Гроздев
Atanas Grozdev Grozdev
BranchManagers
2010-11-24 16:58:57СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ СТАНЕВ
SVETOSLAV STEFANOV STANEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-11-24 16:58:57ЖУЛИЕТА ДЕЛЧЕВА ХУБЕНОВА
ZHULIETA DELCHEVA HUBENOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-11-24 16:58:57ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ
DARZHAVNA KONSOLIDATSIONNA KOMPANIYA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-09-29 09:23:14Николай Иванов Ангелов
Nikolay Ivanov Angelov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-09-29 09:23:14Светослав Стефанов Станев
Svetoslav Stefanov Stanev
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-23 08:50:54Димитър Георгиев Илиев
Dimitar Georgiev Iliev
BranchManagers
2010-04-22 16:22:29Екатерина Малчова Маркова
Ekaterina Malchova Markova
BranchManagers
2010-04-22 15:53:10Стилян Петров Цеков
Stilyan Petrov TSekov
BranchManagers
2010-04-22 14:37:35Ивайло Николаев Добаров
Ivaylo Nikolaev Dobarov
BranchManagers
2010-04-22 14:26:39Венетко Крумов Борисов
Venetko Krumov Borisov
BranchManagers
2010-04-20 11:31:47МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-04-20 11:03:58МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-04-20 10:49:22МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-04-20 10:34:03МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-04-20 10:15:51МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-04-14 10:46:10Христо Петров Янчев
Hristo Petrov YAnchev
BranchManagers
2010-04-09 15:17:05МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-01-14 15:53:05Цветанка Ангелова Кирова
TSvetanka Angelova Kirova
BranchManagers
2010-01-12 15:38:37МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ул. Лъчезар Станчев 9
2010-01-12 15:38:37МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
SubjectOfActivity
производствена, инженерингова, комисионна и търговска дейност в страната и чужбина, маркетинг, проектантска, консултантска и предприемаческа дейност; строителство; монтаж; вътрешен и международен туризъм и хотелиерство; лизинг; реклама; организиране и провеждане на търгове; контрол по заварки,заваръчни съединения, електроконтрол, извършване на обучение за професионална квалификация, както и всяка разрешена от закона дейност.
2009-11-06 15:18:39Методи Цветанов Войнов
Metodi TSvetanov Voynov
BranchManagers
2009-07-29 13:57:55Николина Бинева Ширин
Nikolina Bineva SHirin
BranchManagers
2009-07-27 14:42:25Въльо Колев Генев
Valxo Kolev Genev
BranchManagers
2009-07-22 15:46:50МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-06-09 13:10:02Димитър Димчев Апостолов
Dimitar Dimchev Apostolov
BranchManagers
2009-06-04 15:30:59МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
MINISTERSTVO NA IKONOMIKATA I ENERGETIKATA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-05-29 16:41:28ДИМЧО ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
DIMCHO DIMITROV APOSTOLOV
BranchManagers
2009-05-27 11:56:59ДИМЧО ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
DIMCHO DIMITROV APOSTOLOV
BranchManagers
2009-02-26 13:21:07ДИМЧО ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
DIMCHO DIMITROV APOSTOLOV
BranchManagers
2009-02-26 13:21:07ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ КРАЙНЕВ
VLADIMIR YORDANOV KRAYNEV
BranchManagers
2009-02-26 13:21:07ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ
VESELIN TODOROV KOSTADINOV
BranchManagers
2009-02-26 13:21:07ЛЮБОМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ
LYUBOMIR IVANOV STOYANOV
BranchManagers
2009-02-26 13:21:07КИРИЛ ИВАНОВ КЕРАНОВ
KIRIL IVANOV KERANOV
BranchManagers
2009-02-26 10:30:53МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-02-26 10:30:53МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-02-26 10:30:53МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-02-26 10:30:53МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-02-26 10:30:53МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-01-15 11:27:13МОНТАЖИ
MONTAZHI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-01-15 11:27:13МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ул. 165-та 3
2008-01-15 11:27:13МОНТАЖИ ЕАД
MONTAZHI EAD
SubjectOfActivity
производствена инженерингова комисиоонна и търговска дейност в страната и чужбина маркетинг, проектонска, косултанска и предприемаческа дейност строителство монтаж вътрешен и международен туризъм и хотелиерство лизинг както и всяка дейност разрешена от закона контрол по заварки и заваръчни съединения извършване на обучение за професионална квалификация на монтажници заварчици, кранисти, шофьори и други.
2008-01-15 11:27:13РУМЕН ЦВЕТАНОВ ЯНКОВ
RUMEN TSVETANOV YANKOV
Representative
2008-01-15 11:27:13ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНСТАНТИНОВ
GEORGI DIMITROV KONSTANTINOV
Director
2008-01-15 11:27:13РУМЕН ЦВЕТАНОВ ЯНКОВ
RUMEN TSVETANOV YANKOV
Director
2008-01-15 11:27:13ЕЛИСАВЕТА ВЕЛКОВА КИСЬОВА
ELISAVETA VELKOVA KISXOVA
Director
2008-01-15 11:27:13ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ЯНАКИЕВ
DIMITAR VESELINOV YANAKIEV
Director
2008-01-15 11:27:13ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
PLAMEN TSVETANOV CHERVENYAKOV
Director
2008-01-15 11:27:13Министъра на регионалното развитие и благоустройството упражнява правата на едноличния собственик на капитала
Ministara na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto uprazhnyava pravata na ednolichniya sobstvenik na kapitala
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МОНТАЖИ MONTAZHI (ЕИК: 831629999)
Check other registries about the company МОНТАЖИ MONTAZHI (ID: 831629999)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More