Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ВТА (ЕИК: 831633702)
Events with persons connected to the company VTA (ID: 831633702)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831633702)
Към 2019-12-15 08:22:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-15 08:22:03 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 21 обществени поръчки за 3 289 080,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-08-10 10:21:15Димитър Милчев Миков
Dimitar Milchev Mikov
BranchManager
2016-08-10 10:21:15ВТА ООД
VTA OOD
BranchManagers
2016-08-10 10:12:16Димитър Милчев Миков
Dimitar Milchev Mikov
BranchManager
2016-08-10 10:12:16ВТА ООД
VTA OOD
BranchManagers
2016-08-08 16:08:47ВТА ООД
VTA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Драгоман 7
2016-08-08 16:08:47ВТА ООД
VTA OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9600 ул.Дора Габе 2
2015-05-29 14:32:05Димитър Милчев Миков
Dimitar Milchev Mikov
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-20 15:22:24СИМЕОН ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
SIMEON ZHELEV ZHELEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-08-20 15:26:38ВТА ООД
VTA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-07-05 10:20:18ИВАН ДИМИТРОВ КИЧЕВ
IVAN DIMITROV KICHEV
BranchManagers
2012-12-14 11:58:32Росен Тодоров Николов
Rosen Todorov Nikolov
BranchManagers
2012-12-13 12:10:00ВТА ООД
VTA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 кв.Витоша, бул.Симеоновско шосе 120Д
2012-10-16 18:01:09ВТА ООД
VTA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 кв.Витоша, бул.Симеоновско шосе 120Д
2012-10-16 18:01:09АЛЕКСАНДЪР ВАЧЕВ ПЕТРОВ
ALEKSANDAR VACHEV PETROV
БЪЛГАРИЯManager
2012-05-23 10:16:35ИВАН ДИМИТРОВ КИЧЕВ
IVAN DIMITROV KICHEV
BranchManagers
2012-05-11 14:56:16ИВАН ИВАНОВ АНЧЕВ
IVAN IVANOV ANCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-05-11 14:56:16БОНЧО ДЕЛЧЕВ ХАЛХУЛОВ
BONCHO DELCHEV HALHULOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-05-11 14:56:16ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА ХАЛХУЛОВА
LYUDMILA VASILEVA HALHULOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
126000 Sell to: БОНЧО ДЕЛЧЕВ ХАЛХУЛОВ
2012-05-11 14:56:16БОНЧО ДЕЛЧЕВ ХАЛХУЛОВ
BONCHO DELCHEV HALHULOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
126000 Buy from: ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА ХАЛХУЛОВА
2012-05-11 14:56:16НЕДА ТОДОРОВА АНЧЕВА
NEDA TODOROVA ANCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
126000 Sell to: ИВАН ИВАНОВ АНЧЕВ
2012-05-11 14:56:16ИВАН ИВАНОВ АНЧЕВ
IVAN IVANOV ANCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
126000 Buy from: НЕДА ТОДОРОВА АНЧЕВА
2012-04-11 16:42:01ВТА ООД
VTA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Студентски град 60 Г
2012-04-11 16:42:01ВТА ООД
VTA OOD
SubjectOfActivity
Охранителна и детективска дейност, производство на промишлена и селскостопанска продукция и търговия с нея, външна търговия, вътрешен и международен туризъм, рекламна дейност, маркетинг, разкриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, транспортна дейност и таксиметрови услуги, ресторантьорство и хотелиерство, проектиране, инвестиране, организация и осъществяване на строителство и продажба на обекти - жилищни и обществени обекти, включително и в областта на туризма, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, изкупуване на диворастящи плодове и гъби и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
2012-04-11 16:42:01ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА ХАЛХУЛОВА
LYUDMILA VASILEVA HALHULOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-11 16:42:01НЕДА ТОДОРОВА АНЧЕВА
NEDA TODOROVA ANCHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-11 16:42:01ИВАН ИВАНОВ АНЧЕВ
IVAN IVANOV ANCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-11 16:42:01БОНЧО ДЕЛЧЕВ ХАЛХУЛОВ
BONCHO DELCHEV HALHULOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-18 13:49:48ИВАН ДИМИТРОВ КИЧЕВ
IVAN DIMITROV KICHEV
BranchManagers
2011-03-01 09:54:59ВТА ООД
VTA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-13 11:08:54ИВАН ИВАНОВ КОЛЕВ
IVAN IVANOV KOLEV
BranchManagers
2008-10-13 11:08:54СТОЯН ГРИГОРОВ СТОЯНОВ
STOYAN GRIGOROV STOYANOV
BranchManagers
2008-10-13 11:08:54АТАНАС ПЕТРОВ КИРОВ
ATANAS PETROV KIROV
BranchManagers
2008-10-13 10:47:17ВТА
VTA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-10-13 10:47:17ВТА ООД
VTA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. АНТОН ЧЕХОВ 65
2008-10-13 10:47:17ВТА ООД
VTA OOD
SubjectOfActivity
OXPAHИTEЛHA И ДETEKTИBCKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA ПPOMИШЛEHA И CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ И TЬPГOBИЯ C HEЯ, BЬHШHA TЬPГOBИЯ, BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TPAHCПOPT, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, MAPKETИHГ, PAЗKPИBAHE HA MPEЖA OT MAГAЗИHИ ЗA TЬPГOBИЯ C XPAHИTEЛHИ CTOKИ И CЬC CTOKИ ЗA БИTA, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT И TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ, PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO, ПPOEKTИPAHE, ИHBECTИPAHE, OPГAHИЗAЦИЯ И OCЬЩECTBЯBAHE HA CTPOИTEЛCTBO И ПPOДAЖБA HA ГOTOBИ OБEKTИ - ЖИЛИЩA И OБЩECTBEHИ CГPAДИ, BKЛЮЧИTEЛHO И B OБЛACTTA HA TУPИЗMA, ПPEДCTABИTEЛCTO И AГEHTCTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, ИЗKУПУBAHE HA ДИBOPACTЯЩИ ПЛOДOBE И ГЬБИ И BCЯKA HEЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH ДEЙHOCT.
2008-10-13 10:47:17АНГЕЛ ПЕТКОВ ВУТОВ
ANGEL PETKOV VUTOV
Manager
2008-10-13 10:47:17БОНЧО ДЕЛЧЕВ ХАЛХУЛОВ
BONCHO DELCHEV HALHULOV
Partner
2008-10-13 10:47:17ИВАН ИВАНОВ АНЧЕВ
IVAN IVANOV ANCHEV
Partner
2008-10-13 10:47:17ВТА ООД
VTA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-13 10:47:17ВТА ООД
VTA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-13 10:47:17ВТА ООД
VTA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата ВТА VTA (ЕИК: 831633702)
Check other registries about the company ВТА VTA (ID: 831633702)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate