Събития с лица свързани с компанията ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ (ЕИК: 831641791)
Events with persons connected to the company INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE (ID: 831641791)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831641791)
Към 2020-02-18 19:14:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 19:14:38 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 120 обществени поръчки за 80 364 634,10 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-02 18:42:52Нина Борисова Демирова
Nina Borisova Demirova
BranchManager
2018-05-02 18:42:52ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
BranchManagers
2018-02-22 15:50:59МИРОСЛАВА ИВАНОВА СТРАТЕВА
MIROSLAVA IVANOVA STRATEVA
BranchManager
2018-02-22 15:50:59ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
BranchManagers
2017-12-01 14:24:48Илия Веселинов Велев
Iliya Veselinov Velev
BranchManager
2017-12-01 14:24:48ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
BranchManagers
2017-11-09 12:16:28Румен Илчев Касабов
Rumen Ilchev Kasabov
BranchManager
2017-11-09 12:16:28ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
BranchManagers
2017-11-01 17:15:03БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИЛЕВСКИ
BORISLAV IVANOV ILEVSKI
BranchManager
2017-11-01 17:15:03ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
BranchManagers
2017-11-01 11:36:34Ивелина Димитрова Дамянова
Ivelina Dimitrova Damyanova
BranchManager
2017-11-01 11:36:34ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
BranchManagers
2017-09-07 09:12:00Борислав Иванов Илиевски
Borislav Ivanov Ilievski
BranchManager
2017-09-07 09:12:00ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
BranchManagers
2017-07-05 10:07:37Тодор Стефанов Тодоров
Todor Stefanov Todorov
BranchManager
2017-07-05 10:07:37ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
BranchManagers
2017-06-21 08:54:23Диана Добрева Георгиева
Diana Dobreva Georgieva
BranchManager
2017-06-21 08:54:23ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
BranchManagers
2017-06-08 14:02:53Емил Саркис Инджиян
Emil Sarkis Indzhiyan
BranchManager
2017-06-08 14:02:53ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
BranchManagers
2017-06-06 10:30:18АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА ГИДИКОВА
ANASTASIYA HRISTOVA GIDIKOVA
BranchManager
2017-06-06 10:30:18ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
BranchManagers
2016-10-04 17:45:25Надежда Тодорова Петрова
Nadezhda Todorova Petrova
BranchManager
2016-10-04 17:45:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
BranchManagers
2016-09-09 14:33:28Зорка Спиридонова Иванова
Zorka Spiridonova Ivanova
BranchManager
2016-09-09 14:33:28ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
BranchManagers
2016-08-22 16:49:25Руска Андреева Раданова
Ruska Andreeva Radanova
BranchManager
2016-08-22 16:49:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
BranchManagers
2015-11-11 13:54:45Радослав Петров Дашев
Radoslav Petrov Dashev
BranchManagers
2015-11-11 12:54:18Диляна Иванова Давидкова
Dilyana Ivanova Davidkova
BranchManagers
2015-11-11 11:51:59Димитър Карамфилов Трендафилов
Dimitar Karamfilov Trendafilov
BranchManagers
2015-10-16 15:53:09Златка Белкова Брадварска
Zlatka Belkova Bradvarska
BranchManagers
2015-10-02 11:55:52Руска Андреева Раданова
Ruska Andreeva Radanova
BranchManagers
2015-10-02 11:16:24Иван Неделков Йорданов
Ivan Nedelkov Yordanov
BranchManagers
2015-10-01 11:06:01Светослав Петков Петков
Svetoslav Petkov Petkov
BranchManagers
2015-09-25 09:54:54Дора Димитрова Димитрова
Dora Dimitrova Dimitrova
BranchManagers
2015-09-14 14:51:21Юлияна Георгиева Михайлова
YUliyana Georgieva Mihaylova
BranchManagers
2015-08-31 13:34:18Ивелина Велкова Чорбаджиева
Ivelina Velkova CHorbadzhieva
BranchManagers
2015-07-07 14:52:54Даниела Николова Бонева
Daniela Nikolova Boneva
BranchManagers
2015-06-25 16:37:01Лидия Николова Желязкова
Lidiya Nikolova ZHelyazkova
BranchManagers
2015-05-25 16:55:19Нина Борисова Демирова
Nina Borisova Demirova
BranchManagers
2015-04-23 11:20:54Генка Василева Чипилева
Genka Vasileva CHipileva
BranchManagers
2015-04-07 11:09:36Диана Красимирова Стефанова
Diana Krasimirova Stefanova
BranchManagers
2015-03-31 09:42:06ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-03-27 18:11:58Емил Саркис Инджиян
Emil Sarkis Indzhiyan
BranchManagers
2015-03-24 16:02:38Мирослава Иванова Стратева
Miroslava Ivanova Strateva
BranchManagers
2015-03-21 15:00:07Мирослав Мариянов Цветанов
Miroslav Mariyanov TSvetanov
BranchManagers
2015-03-21 14:28:10Христо Янакиев Апостолов
Hristo YAnakiev Apostolov
BranchManagers
2015-02-24 11:49:21Тихомир Петков Вълчев
Tihomir Petkov Valchev
BranchManagers
2015-02-16 16:46:57Ивелина Димитрова Дамянова
Ivelina Dimitrova Damyanova
BranchManagers
2015-02-16 16:34:21ПЛАМЕН ЦОНЕВ ПЕТРОВ
PLAMEN TSONEV PETROV
BranchManagers
2015-02-06 16:25:17Димитър Веселинов Николов
Dimitar Veselinov Nikolov
BranchManagers
2015-01-28 10:48:11Христо Янакиев Апостолов
Hristo YAnakiev Apostolov
BranchManagers
2015-01-24 09:54:17Димитър Карамфилов Трендафилов
Dimitar Karamfilov Trendafilov
BranchManagers
2015-01-16 17:27:14Златка Белкова Брадварска
Zlatka Belkova Bradvarska
BranchManagers
2015-01-16 17:02:01Диляна Иванова Давидкова
Dilyana Ivanova Davidkova
BranchManagers
2014-12-22 13:44:42Ивайло Борисов Филипов
Ivaylo Borisov Filipov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-22 13:44:42Юлияна Петрова Калчева
YUliyana Petrova Kalcheva
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-22 13:44:42Валентина Стефанова Недялкова
Valentina Stefanova Nedyalkova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-22 13:44:42Валери Петров Борисов
Valeri Petrov Borisov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-22 13:44:42Михаил Михаилов Константинов
Mihail Mihailov Konstantinov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-22 13:44:42Ивайло Борисов Филипов
Ivaylo Borisov Filipov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-17 10:24:09Мартин Васков Христов
Martin Vaskov Hristov
BranchManagers
2014-12-17 09:59:59Мартин Васков Христов
Martin Vaskov Hristov
BranchManagers
2014-12-09 14:37:27Яница Людмилова Йорданова
YAnitsa Lyudmilova Yordanova
BranchManagers
2014-12-09 11:03:47Руска Андреева Раданова
Ruska Andreeva Radanova
BranchManagers
2014-10-23 11:06:23Надя Василева Георгиева
Nadya Vasileva Georgieva
BranchManagers
2014-10-22 10:46:57Дончо Филчев Дончев
Doncho Filchev Donchev
BranchManagers
2014-07-10 16:48:22Светлана Дечева Кънева
Svetlana Decheva Kaneva
BranchManagers
2014-03-21 18:10:24Данчо Димитров Лазаров
Dancho Dimitrov Lazarov
BranchManagers
2014-02-28 11:22:41Радослав Петров Дашев
Radoslav Petrov Dashev
BranchManagers
2014-02-27 11:03:57Петко Валериев Тодоров
Petko Valeriev Todorov
BranchManagers
2013-10-18 13:53:28Кина Атанасова Шереметова-Бошева
Kina Atanasova SHeremetova-Bosheva
BranchManagers
2013-07-23 20:07:03Николай Йорданов Недялков
Nikolay Yordanov Nedyalkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-23 20:07:03Александър Григоров Петров
Aleksandar Grigorov Petrov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-23 20:07:03Георги Георгиев Тодоров
Georgi Georgiev Todorov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-23 20:07:03Николай Йорданов Недялков
Nikolay Yordanov Nedyalkov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-23 20:07:03Гюнай Аптиев Мехмедов
Gyunay Aptiev Mehmedov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-17 13:20:37Диана Добрева Георгиева
Diana Dobreva Georgieva
BranchManagers
2013-06-13 12:52:17Диляна Иванова Давидкова
Dilyana Ivanova Davidkova
BranchManagers
2013-06-12 11:26:43Юрий Димитров Стоименов
YUriy Dimitrov Stoimenov
BranchManagers
2013-06-06 18:19:30ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-21 17:28:50Красимира Йорданова Стоянова
Krasimira Yordanova Stoyanova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-11-12 12:36:15ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ 2
2012-10-18 18:11:31Ивайло Борисов Филипов
Ivaylo Borisov Filipov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-10-18 18:11:31Михаил Михайлов Константинов
Mihail Mihaylov Konstantinov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-18 18:11:31Ивайло Борисов Филипов
Ivaylo Borisov Filipov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-11 17:25:59Надежда Тодорова Петрова
Nadezhda Todorova Petrova
BranchManagers
2012-08-14 13:38:24Кина Атанасова Шереметова-Бошева
Kina Atanasova SHeremetova-Bosheva
BranchManagers
2012-07-02 17:34:06Валери Петров Борисов
Valeri Petrov Borisov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-04-18 09:33:16Юрий Димитров Стоименов
YUriy Dimitrov Stoimenov
BranchManagers
2012-03-19 09:03:04Светослав Петров Иванов
Svetoslav Petrov Ivanov
BranchManagers
2012-02-17 14:46:23ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ 2
2012-02-17 14:46:23Александър Тодоров Колев
Aleksandar Todorov Kolev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-02-17 14:46:23Ваня Петкова Големанска
Vanya Petkova Golemanska
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-17 14:46:23Александрър Тодоров Колев
Aleksandrar Todorov Kolev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-17 13:34:15МИГЛЕНА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА
MIGLENA ANGELOVA PAVLOVA
BranchManagers
2011-11-29 13:02:21ПЛАМЕН АВРАМОВ КИРИЛОВ
PLAMEN AVRAMOV KIRILOV
BranchManagers
2011-07-19 15:58:30НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
NIKOLAY NAYDENOV NAYDENOV
BranchManagers
2011-03-18 09:53:47МАРГАРИТКА ЛЮБЕНОВА ЙОТОВА
MARGARITKA LYUBENOVA YOTOVA
BranchManagers
2011-01-20 10:46:36НЕНКА ГЕОРГИЕВА СЕВАСТИЯНОВА
NENKA GEORGIEVA SEVASTIYANOVA
BranchManagers
2011-01-17 10:08:37ДИЛЯНА ИВАНОВА ДАВИДКОВА
DILYANA IVANOVA DAVIDKOVA
BranchManagers
2010-12-29 15:08:38ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI PETROV GEORGIEV
BranchManagers
2010-09-21 16:46:43ИВАН КОНДОВ ИВАНОВ
IVAN KONDOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-16 16:31:50ЕМИЛ НИКОВ ПЕТРОВ
EMIL NIKOV PETROV
BranchManagers
2010-07-02 16:03:58ЖИВКО СТОЯНОВ ЖИВКОВ
ZHIVKO STOYANOV ZHIVKOV
BranchManagers
2010-05-18 13:00:13ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-04-12 14:51:34ЕМИЛ НИКОВ ПЕТРОВ
EMIL NIKOV PETROV
BranchManagers
2010-04-12 14:23:43ЕМИЛ НИКОВ ПЕТРОВ
EMIL NIKOV PETROV
BranchManagers
2010-01-18 15:28:27ЮРИЙ ДИМИТРОВ СТОИМЕНОВ
YURIY DIMITROV STOIMENOV
BranchManagers
2010-01-18 15:17:48НАДЕЖДА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
NADEZHDA TODOROVA PETROVA
BranchManagers
2010-01-18 15:11:08ЮРИЙ ДИМИТРОВ СТОИМЕНОВ
YURIY DIMITROV STOIMENOV
BranchManagers
2010-01-18 14:30:07АНГЕЛ АТАНАСОВ ХАДЖИЦЕНЕВ
ANGEL ATANASOV HADZHITSENEV
BranchManagers
2009-11-27 15:18:43ПЕНЧО СТЕФАНОВ МИРЕВСКИ
PENCHO STEFANOV MIREVSKI
BranchManagers
2009-10-05 16:42:43ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МАРЧЕВА
EMILIYA GEORGIEVA MARCHEVA
BranchManagers
2009-10-02 16:08:58ЧАВДАР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
CHAVDAR TODOROV TODOROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-02 16:08:58ЧАВДАР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
CHAVDAR TODOROV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-02 16:08:58БИСЕР РАЧЕВ БОЕВ
BISER RACHEV BOEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-02 16:08:58ПЕТКО ДИМИТРОВ СОТИРОВ
PETKO DIMITROV SOTIROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-02 16:08:58АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
ATANAS PETROV ATANASOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-02 16:08:58ДОБРИН ПЕТРОВ ПИНДЖУРОВ
DOBRIN PETROV PINDZHUROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-08-11 14:14:35КИНА АТАНАСОВА ШЕРЕМЕТОВА-БОШЕВА
KINA ATANASOVA SHEREMETOVA-BOSHEVA
BranchManagers
2009-08-10 17:36:01ЧАВДАР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
CHAVDAR TODOROV TODOROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-08-10 17:36:01ЧАВДАР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
CHAVDAR TODOROV TODOROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-08-10 17:36:01БИСЕР РАЧЕВ БОЕВ
BISER RACHEV BOEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-08-10 17:36:01СЕВДЕЛИНА СТЕФАНОВА АРНАУДОВА
SEVDELINA STEFANOVA ARNAUDOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-07-21 14:55:12ПЕТКО ДИМИТРОВ СОТИРОВ
PETKO DIMITROV SOTIROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-07-21 14:55:12СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДЕНЧЕВ
STOYAN GEORGIEV DENCHEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-08 17:35:48ДОРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
DORA DIMITROVA DIMITROVA
BranchManagers
2009-05-07 15:52:33ЧАВДАР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
CHAVDAR TODOROV TODOROV
Procurators
2009-05-07 15:51:05ЧАВДАР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
CHAVDAR TODOROV TODOROV
Procurators
2009-04-22 13:10:43ЧАВДАР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
CHAVDAR TODOROV TODOROV
Procurators
2009-02-23 11:06:27ДИАНА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА
DIANA DOBREVA GEORGIEVA
BranchManagers
2009-01-14 13:54:26ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
PENKA GEORGIEVA ILIEVA
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33ПАВЕЛ СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
PAVEL SVETOSLAVOV VASILEV
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33СИЙКА ДИМИТРОВА КАСНАКОВА
SIYKA DIMITROVA KASNAKOVA
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ
PLAMEN TRIFONOV TRIFONOV
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33АНТОН ТАНЕВ КАВАЛДЖИЕВ
ANTON TANEV KAVALDZHIEV
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33ДИЯН РУСЕВ ДЕЧЕВ
DIYAN RUSEV DECHEV
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33СТАНИМИР ЛЮБОМИРОВ ПАПАЗОВ
STANIMIR LYUBOMIROV PAPAZOV
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ИГНАТОВА - СТАНКОВА
ZLATKA VASILEVA IGNATOVA - STANKOVA
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33РУМЯНА ВЪРБЕВА ВЕЛИКОВА-ДИМОВА
RUMYANA VARBEVA VELIKOVA-DIMOVA
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33ЮРИЙ ДИМИТРОВ СТОИМЕНОВ
YURIY DIMITROV STOIMENOV
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33ИВАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ
IVAN GEORGIEV UZUNOV
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33ЦОНКА ПЕТРОВА ГИРГИНОВА
TSONKA PETROVA GIRGINOVA
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33СНЕЖАНА РАНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
SNEZHANA RANGELOVA DIMITROVA
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33СИМЕОН ЦОНОВ ЦОНОВ
SIMEON TSONOV TSONOV
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33НИКОЛАЙ СТОЮВ КАТРАНДЖИЕВ
NIKOLAY STOYUV KATRANDZHIEV
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
DIMITAR ANGELOV GOROV
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI PETROV GEORGIEV
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33РУМЕН ИЛЧЕВ КАСАБОВ
RUMEN ILCHEV KASABOV
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33МАРИАНА СТАНИМИРОВА СТОЕВА
MARIANA STANIMIROVA STOEVA
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33ВЛАДИМИР КРУМОВ ВЛАДИМИРОВ
VLADIMIR KRUMOV VLADIMIROV
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33МИГЛЕНА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА
MIGLENA ANGELOVA PAVLOVA
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33МАЯ ЦОЛОВА ИВАНОВА
MAYA TSOLOVA IVANOVA
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА ТРИФОНОВА
TSVETANKA ILIEVA TRIFONOVA
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33ИВАНКА АСЕНОВА СЕРГЕЕВА
IVANKA ASENOVA SERGEEVA
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33ИВАН ПЕТРОВ МАРИНОВ
IVAN PETROV MARINOV
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33КИНА АТАНАСОВА ШЕРЕМЕТОВА-БОШЕВА
KINA ATANASOVA SHEREMETOVA-BOSHEVA
BranchManagers
2008-07-24 18:21:33АНГЕЛ АТАНАСОВ ХАДЖИЦЕНЕВ
ANGEL ATANASOV HADZHITSENEV
BranchManagers
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-03 13:56:25ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-01-21 17:44:47ИВО КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ
IVO KRASIMIROV NIKOLOV
Representative
2008-01-21 17:44:47ЗОРНИЦА ИВАНОВА АРСЕНИЕВА
ZORNITSA IVANOVA ARSENIEVA
BoardManager2
2008-01-21 17:44:47ИВО КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ
IVO KRASIMIROV NIKOLOV
BoardManager2
2008-01-21 17:19:57ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-21 17:19:57ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ 2
2008-01-21 17:19:57ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD
SubjectOfActivity
Производство и търговия в страната и чужбина на информационни продукти и консумативи, научно-изследователска и развойна дейност, лизинг, включително финансов, отдаване под наем на собствено движимо и недвижимо имущество и техника, извършване на обучение и професионална квалификация с цел реализиране на доходи, посредничество при информиране и наемане на работа на български грждани в други страни и на български и чуждестранни граждани в Република България.
2008-01-21 17:19:57АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV VITANOV
Representative
2008-01-21 17:19:57ДОБРИН ПЕТРОВ ПИНДЖУРОВ
DOBRIN PETROV PINDZHUROV
BoardManager2
2008-01-21 17:19:57ТОШО ТОДОРОВ НЕДЯЛКОВ
TOSHO TODOROV NEDYALKOV
BoardManager2
2008-01-21 17:19:57АЗЕР МЕЛИКОВ МЕЛИКОВ
AZER MELIKOV MELIKOV
BoardManager2
2008-01-21 17:19:57НАСКО АСЕНОВ МИХОВ
NASKO ASENOV MIHOV
BoardManager2
2008-01-21 17:19:57АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV VITANOV
BoardManager2
2008-01-21 17:19:57АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ
ATANAS TSVETANOV KANCHEV
Supervisor
2008-01-21 17:19:57ДИМИТЪР АТАНАСОВ ИВАНОВСКИ
DIMITAR ATANASOV IVANOVSKI
Supervisor
2008-01-21 17:19:57КИРИЛ СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ
KIRIL STOYANOV ZHELEV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE (ЕИК: 831641791)
Check other registries about the company ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE (ID: 831641791)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More