Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ (ЕИК: 831642181)
Events with persons connected to the company BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA (ID: 831642181)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831642181)
Към 2019-12-11 14:09:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-11 14:09:43 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 331 обществени поръчки за 72 138 051,79 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС. Точната сума усвоена от фирмата не е известна.
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-12 19:59:33Вива Телеком България
Viva Telekom Balgariya
DebtorOverSecureClaim
2018-03-12 19:59:33БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД
BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA EAD
DebtorOverSecureClaims
2018-03-12 19:59:33БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ
BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA
DebtorOverSecureClaim
2018-03-12 19:59:33БТК НЕТ
BTK NET
DebtorOverSecureClaim
2018-03-12 19:59:33Хипо НОЕ Ландесбанк фюр Нидеростерайх унд Виен АГ
Hipo NOE Landesbank fyur Niderosterayh und Vien AG
AtPawnCreditor
2018-03-12 19:59:33БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД
BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA EAD
AtPawnCreditors
2018-03-12 19:59:33„Интернешънъл Асет Банк“ АД
„Interneshanal Aset Bank“ AD
AtPawnCreditor
2018-03-12 19:59:33Международна Банка за Икономическо Сътрудничество, създадена и действаща в съответствие със Споразумението относно организацията и дейността на Международната Банка за Икономическо Сътрудничество и Устава на Международната Банка за Икономическо Сътрудниче
Mezhdunarodna Banka za Ikonomichesko Satrudnichestvo, sazdadena i deystvashta v saotvetstvie sas Sporazumenieto otnosno organizatsiyata i deynostta na Mezhdunarodnata Banka za Ikonomichesko Satrudnichestvo i Ustava na Mezhdunarodnata Banka za Ikonomichesko Satrudniche
AtPawnCreditor
2018-03-12 19:59:33„Първа инвестиционна банка“ АД
„Parva investitsionna banka“ AD
AtPawnCreditor
2018-03-12 19:59:33СИТИБАНК Н.А., Клон Лондон в качеството на кредитор и на Агент по обезпеченията, който съгласно договора за залог при възникване на Събитие на предсрочна изискуемост относно главния дълг е упълномощен от останалите Обезпечени лица да пристъпи към изпълнен
SITIBANK N.A., Klon London v kachestvoto na kreditor i na Agent po obezpecheniyata, koyto saglasno dogovora za zalog pri vaznikvane na Sabitie na predsrochna iziskuemost otnosno glavniya dalg e upalnomoshten ot ostanalite Obezpecheni litsa da pristapi kam izpalnen
AtPawnCreditor
2018-03-12 19:59:33Ситибанк ЮРЪП ПЛС., действащо чрез Ситибанк Европа АД, клон България
Sitibank YURAP PLS., deystvashto chrez Sitibank Evropa AD, klon Balgariya
AtPawnCreditor
2018-03-12 19:59:33Финантиа Юкей Лимитид
Finantia YUkey Limitid
AtPawnCreditor
2018-03-12 19:59:33Стихтинг Пенсионфондс Зорг ен Велзийн
Stihting Pensionfonds Zorg en Velziyn
AtPawnCreditor
2018-03-12 19:59:33Стихтинг Бедрайфстакпенсионфондс фор хет Схилдерс-, Афверкингс-, ен Гласетбедрайф
Stihting Bedrayfstakpensionfonds for het Shilders-, Afverkings-, en Glasetbedrayf
AtPawnCreditor
2018-03-12 19:59:33„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД
„Sosiete ZHeneral Ekspresbank“ AD
AtPawnCreditor
2018-03-12 19:59:33ВТБ Банк (Европа) СЕ
VTB Bank (Evropa) SE
AtPawnCreditor
2018-03-12 19:59:33Международна инвестиционна банка, международно дружество, организирано и учредено съгласно Договора за учредяване на Международна Инвестиционна Банка, сключен на 10 юли 1970 година в Москва, вписано в Секретариата на Организацията на Обединените Нации на
Mezhdunarodna investitsionna banka, mezhdunarodno druzhestvo, organizirano i uchredeno saglasno Dogovora za uchredyavane na Mezhdunarodna Investitsionna Banka, sklyuchen na 10 yuli 1970 godina v Moskva, vpisano v Sekretariata na Organizatsiyata na Obedinenite Natsii na
AtPawnCreditor
2018-03-12 19:59:33Комуналкредит Аустрия АГ
Komunalkredit Austriya AG
AtPawnCreditor
2018-03-12 19:59:33Ситибанк Юръп плс, клон Обединеното кралство
Sitibank YUrap pls, klon Obedinenoto kralstvo
AtPawnCreditor
2017-06-16 16:36:27АТАНАС ИЛИЕВ ДОБРЕВ
ATANAS ILIEV DOBREV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-06-16 16:36:27АСЕН МАРИНОВ ВЕЛИКОВ
ASEN MARINOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-06-16 16:36:27Димитриос Лиупис
Dimitrios Liupis
ГЪРЦИЯBoardManager2
2017-06-16 16:36:27Радослав Владимиров Златков
Radoslav Vladimirov Zlatkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-06-16 16:36:27Мирослав Нисторов Петров
Miroslav Nistorov Petrov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-04-11 11:46:18ФРАНЦ ХЬОРХАГЕР
FRANTS HXORHAGER
АВСТРИЯSupervisor
2017-04-11 11:46:18БРУНО ДЮШАРМ
BRUNO DYUSHARM
ВЕЛИКОБРИТАНИЯSupervisor
2017-04-11 11:46:18ЗЕНО АЛОНС МАЙЕР
ZENO ALONS MAYER
ШВЕЙЦАРИЯSupervisor
2017-04-11 11:46:18СПАС ДИМИТРОВ РУСЕВ
SPAS DIMITROV RUSEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2017-04-11 11:46:18БОЯН ИВАНОВИЧ
BOYAN IVANOVICH
ВЕЛИКОБРИТАНИЯSupervisor
2016-11-14 18:25:13Радослав Владимиров Златков
Radoslav Vladimirov Zlatkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-11-14 18:25:13Мирослав Нисторов Петров
Miroslav Nistorov Petrov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-01-28 16:48:05Георги Емилов Велчев
Georgi Emilov Velchev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-01-28 16:48:05Майкъл Ърнест Тененбаум
Maykal Arnest Tenenbaum
САЩSupervisor
2015-01-28 16:48:05Светослав Жоров Димитров
Svetoslav ZHorov Dimitrov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-12-05 10:35:40АСЕН МАРИНОВ ВЕЛИКОВ
ASEN MARINOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-05 10:35:40АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ALEKSANDAR VASILEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-07-31 13:09:12Владимир Пенков Пенков
Vladimir Penkov Penkov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-11-28 13:44:25Българска телекомуникационна компания ЕАД
Balgarska telekomunikatsionna kompaniya EAD
DebtorOverSecureClaims
2013-11-28 13:44:25Ю.ЕС. БАНК ТРЪСТИЙС ЛИМИТИД
YU.ES. BANK TRASTIYS LIMITID
AtPawnCreditors
2013-10-15 17:46:25БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ
BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2013-10-15 17:46:25Вива Телеком България ЕАД
Viva Telekom Balgariya EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-07-03 15:40:22Цветан Радоев Василев
TSvetan Radoev Vasilev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-07-03 15:40:22Стефано Дзупет
Stefano Dzupet
ИТАЛИЯSupervisor
2013-07-03 15:40:22Владимир Александров Рангелов
Vladimir Aleksandrov Rangelov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-07-03 15:40:22Александър Мороз
Aleksandar Moroz
ВЕЛИКОБРИТАНИЯSupervisor
2013-07-03 15:40:22Филип Харисън Гроуз
Filip Harisan Grouz
САЩSupervisor
2013-06-17 17:21:40АТАНАС ИЛИЕВ ДОБРЕВ
ATANAS ILIEV DOBREV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-06-17 17:21:40РУСИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
RUSIN YORDANOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-06-17 17:21:40ИВАЙЛО РУМЕНОВ БАЧИЙСКИ
IVAYLO RUMENOV BACHIYSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-06-17 17:21:40АТАНАС ИЛИЕВ ДОБРЕВ
ATANAS ILIEV DOBREV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-06-17 17:21:40АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГРЪНЧАРОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV GRANCHAROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-01-25 14:47:09ФИЛИП ХАРИСЪН ГРОУЗ
FILIP HARISAN GROUZ
САЩBoardManager2
2013-01-25 14:47:09СТЕФАНО ДЗУПЕТ
STEFANO DZUPET
ИТАЛИЯBoardManager2
2013-01-25 14:47:09ЗЛАТОЗАР КРЪСТЕВ СУРЛЕКОВ
ZLATOZAR KRASTEV SURLEKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-01-25 14:47:09ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
VLADIMIR ALEKSANDROV RANGELOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-09-17 12:16:58ДОНАЛД ВЕИР МЮИР
DONALD VEIR MYUIR
ВЕЛИКОБРИТАНИЯBoardManager2
2010-08-18 10:04:11БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ
BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA
TransferringEnterprise
2010-08-18 10:04:11НУРТС БЪЛГАРИЯ
NURTS BALGARIYA
AcquisitionEnterprise
2010-07-14 17:40:20БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД
BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. Цариградско шосе 115и
2010-05-04 10:05:34БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД
BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. Цариградско шосе 115и
2010-04-27 15:05:38БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД
BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. ТОТЛЕБЕН 8
2010-04-27 15:05:38БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД
BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. Цариграско шосе 115и
2009-10-05 19:31:33КИМИМПЕКС-ТЪРГОВИЯ И ЛИЗИНГ
KIMIMPEKS-TARGOVIYA I LIZING
TransformingCompany
2009-10-05 19:31:33БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ
BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA
Successor703
2009-08-11 13:32:35Дъ Роял Банк ъф Скотланд ПЛС
Da Royal Bank af Skotland PLS
AtPawnCreditors
2009-06-08 12:25:58ТОМАШ ЯКУБ ВОЙТАШЕК
TOMASH YAKUB VOYTASHEK
ПОЛШАBoardManager2
2008-12-18 19:36:02БТК МОБАЙЛ
BTK MOBAYL
TransformingCompany
2008-12-18 19:36:02БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ
BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA
Successor703
2008-04-22 10:30:05РОСЕН БОРИСОВ ХАДЖИЕВ
ROSEN BORISOV HADZHIEV
BoardManager2
2008-04-22 10:30:05ИВАН ЛЮБОМИРОВ МАРКОВ
IVAN LYUBOMIROV MARKOV
Supervisor
2008-04-22 10:30:05ВЛАДИМИР ПЕНКОВ ПЕНКОВ
VLADIMIR PENKOV PENKOV
Supervisor
2008-04-08 12:29:39МАДХУСУДАН МОКИЛМАРАТУР БАЛАКРИШНА
MADHUSUDAN MOKILMARATUR BALAKRISHNA
BoardManager2
2008-03-18 10:12:33ТЕРЪНС ЕДУАРД ВАЛЕСКИ
TERANS EDUARD VALESKI
BoardManager2
2008-02-07 10:43:58БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД
BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA AD
DebtorOverSecureClaims
2008-02-07 10:43:58Дъ Роял Банк ъф Скотланд ПЛС
Da Royal Bank af Skotland PLS
AtPawnCreditors
2008-01-25 16:42:48БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ
BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-25 16:42:48БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД
BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. ТОТЛЕБЕН 8
2008-01-25 16:42:48БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД
BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA AD
SubjectOfActivity
Изграждане, използване и поддържане на обществени делекосъобщителни мрежи и информационни системи на територията на Република България, както и за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез тях, Предоставяне на международни обществени далекосъобщителни услуги, изграждане на частни мрежи, търговска, инженерингова, маркетингова и производствена дейности по далекосъобщенията, спедиторска дейност за собствени нужди, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа агенска дейност и допълнителни туристически услуги.
2008-01-25 16:42:48БЕРНАР ЖАН ЛЮК МОСКЕНИ
BERNAR ZHAN LYUK MOSKENI
Representative
2008-01-25 16:42:48МАРТИН РУДОЛФ ЩАУБ
MARTIN RUDOLF SHTAUB
BoardManager2
2008-01-25 16:42:48ПЛАМЕН ИВАНОВ ВАЧКОВ
PLAMEN IVANOV VACHKOV
BoardManager2
2008-01-25 16:42:48ИВАН ЛЮБОМИРОВ МАРКОВ
IVAN LYUBOMIROV MARKOV
BoardManager2
2008-01-25 16:42:48ДЕЙВИД КУН-УА ЯНГ
DEYVID KUN-UA YANG
BoardManager2
2008-01-25 16:42:48ИОН БОГДАНЕРИС
ION BOGDANERIS
BoardManager2
2008-01-25 16:42:48ПИЕР ФРАНСОА ЖОРЖ МЕЛИНГЕР
PIER FRANSOA ZHORZH MELINGER
BoardManager2
2008-01-25 16:42:48БЕРНАР ЖАН ЛЮК МОСКЕНИ
BERNAR ZHAN LYUK MOSKENI
BoardManager2
2008-01-25 16:42:48МАРИУС АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ
MARIUS ANGELOV VELICHKOV
BoardManager2
2008-01-25 16:42:48ВЛАДИМИР ПЕНКОВ ПЕНКОВ
VLADIMIR PENKOV PENKOV
BoardManager2
2008-01-25 16:42:48РОСЕН БОРИСОВ ХАДЖИЕВ
ROSEN BORISOV HADZHIEV
Supervisor
2008-01-25 16:42:48КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
KRASIMIRA YORDANOVA STOYANOVA
Supervisor
2008-01-25 16:42:48ВЕНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЙОТОВ
VENISLAV ALEKSANDROV YOTOV
Supervisor
2008-01-25 16:42:48ЛЕВОН КАРЕКИН ХАМПАРЦУМЯН
LEVON KAREKIN HAMPARTSUMYAN
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA (ЕИК: 831642181)
Check other registries about the company БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ BALGARSKA TELEKOMUNIKATSIONNA KOMPANIYA (ID: 831642181)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate