Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ (ЕИК: 831648572)
Events with persons connected to the company PROMISHLENO STROITELSTVO-HOLDING (ID: 831648572)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831648572)
Към 2019-12-11 14:23:29 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-11 14:23:29 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 40 обществени поръчки за 133 488 078,82 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-30 17:41:39ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ ЕАД
PROMISHLENO STROITELSTVO-HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Яна 1805 ул. Заводска 1
2017-01-30 17:41:39Камен Стоянов Канев
Kamen Stoyanov Kanev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-01-30 17:41:39Камен Стоянов Канев
Kamen Stoyanov Kanev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-30 17:41:39Павлина Николова Митова
Pavlina Nikolova Mitova
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-30 17:41:39Татяна Миланова Зашева
Tatyana Milanova Zasheva
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-30 17:41:39Камен Стоянов Канев
Kamen Stoyanov Kanev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-09-01 19:09:14Павел Георгиев Алексов
Pavel Georgiev Aleksov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-09-01 19:09:14Владимир Георгиев Димитров
Vladimir Georgiev Dimitrov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-09-01 12:38:12Павел Георгиев Алексов
Pavel Georgiev Aleksov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-08-17 17:30:05ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ
PROMISHLENO STROITELSTVO-HOLDING
TransformingCompany
2016-08-17 17:30:05ПС ХОЛДИНГ
PS HOLDING
Successor703
2016-07-12 18:11:03Владимир Георгиев Димитров
Vladimir Georgiev Dimitrov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-07-12 18:11:03Моника Димитрова Алексова
Monika Dimitrova Aleksova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-12 18:11:03Владимир Георгиев Димитров
Vladimir Georgiev Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-20 22:45:52Ивайло Йорданов Николов
Ivaylo Yordanov Nikolov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-20 22:45:52Петър Бобев Мирчев
Petar Bobev Mirchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-20 22:45:52Ивайло Йорданов Николов
Ivaylo Yordanov Nikolov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-20 22:45:52Петър Бобев Мирчев
Petar Bobev Mirchev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-20 22:45:52Димитър Николаев Димитров
Dimitar Nikolaev Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-20 22:45:52Строй Инвест ЕООД
Stroy Invest EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-06-15 15:52:08МОМЧИЛ БОРИСОВ БОРИСОВ
MOMCHIL BORISOV BORISOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-06-15 15:52:08МОМЧИЛ БОРИСОВ БОРИСОВ
MOMCHIL BORISOV BORISOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-29 13:21:44ВАЛЕНТИН БОРИСОВ НИКОЛОВ
VALENTIN BORISOV NIKOLOV
Procurators
2011-11-22 16:09:12ИВАН КОНСТАНТИНОВ МИРИНСКИ
IVAN KONSTANTINOV MIRINSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-22 16:09:12ИВАН КОНСТАНТИНОВ МИРИНСКИ
IVAN KONSTANTINOV MIRINSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-22 16:09:12САВИН ВЕСЕЛИНОВ КОВАЧЕВ
SAVIN VESELINOV KOVACHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-22 16:09:12РАЛИЦА АНГЕЛОВА ТРАЙКОВА
RALITSA ANGELOVA TRAYKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-22 16:09:12ВАЛЕНТИН БОРИСОВ НИКОЛОВ
VALENTIN BORISOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-22 16:09:12МАРЧЕЛА ТРИФОНОВА КУЛЕВА
MARCHELA TRIFONOVA KULEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-10-25 14:50:27ВОДСТРОЙ 98 АД
VODSTROY 98 AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-04-07 10:51:22ЙОРДАН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ
YORDAN ASENOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-03-16 09:24:13ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ ЕАД
PROMISHLENO STROITELSTVO-HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 СЕРДИКА КАМЕН АНДРЕЕВ 24
2008-03-17 09:18:11ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ
PROMISHLENO STROITELSTVO-HOLDING
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-03-17 09:18:11ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ ЕАД
PROMISHLENO STROITELSTVO-HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 бул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 14А
2008-03-17 09:18:11ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ ЕАД
PROMISHLENO STROITELSTVO-HOLDING EAD
SubjectOfActivity
ПPИДOБИBAHE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA ПATEHTИ, УПPABЛEHИE HA AKЦИOHEPHOTO УЧACTИE И ФИHAHCOBИTE PECУPCИ, ИHЖEHEPИHГ- ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE И CTPOИTEЛCTBO HA ПPOMИШЛEHИ И EHEPГИЙHИ OБEKTИ, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C ГOTOBИ CTPOИTEЛHИ ПPOДУKTИ И УCЛУГИ, PEKOHCTPУKЦИЯ, PEMOHT И CTPOИTEЛCTBO HA OБEKTИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA. ДPУЖECTBOTO MOЖE ДA ИЗBЪPШBA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA CДEЛKИ OT BCЯKAKЪB BИД, BKЛЮЧИTEЛHO ДA ПPИДOБИBA И ДA CE PAЗПOPEЖДA ПO BCЯKAKЪB HAЧИH C ДBИЖИMИ BEЩИ И BEЩHИ ПPABA, ЦEHHИ KHИЖA, ABTOPCKИ ПPABA, ПPABA BЬPXУ ИЗOБPETEHИЯ, TЪPГOBCKИ MAPKИ И ПPOMИШЛEHИ OБPAЗЦИ, HOУ- XAУ И ДPУГИ OБEKTИ HA ИHTEЛEKTУAЛHATA COБCTBEHOCT, BKЛЮЧИTEЛHO ДA ПPИДOБИBA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, CBЪPЗAHИ C ДEЙHOCTTA MУ. TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT И УCЛУГИ CЪC CTPOИTEЛHA MEXAHИЗAЦИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH. OTДABAHE ПOД HAEM HA HEДBИЖИMO ИMУЩECTBO.
2008-03-17 09:18:11ВАЛЕНТИН БОРИСОВ НИКОЛОВ
VALENTIN BORISOV NIKOLOV
Representative
2008-03-17 09:18:11САВИН ВЕСЕЛИНОВ КОВАЧЕВ
SAVIN VESELINOV KOVACHEV
Director
2008-03-17 09:18:11ВАЛЕНТИН БОРИСОВ НИКОЛОВ
VALENTIN BORISOV NIKOLOV
Director
2008-03-17 09:18:11ВАЛЕНТИН ГЕНЧЕВ ГЕТОВ
VALENTIN GENCHEV GETOV
Director
2008-03-17 09:18:11ДЪРЖАВАТА
DARZHAVATA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ PROMISHLENO STROITELSTVO-HOLDING (ЕИК: 831648572)
Check other registries about the company ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ PROMISHLENO STROITELSTVO-HOLDING (ID: 831648572)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate