Събития с лица свързани с компанията ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК (ЕИК: 831663282)
Events with persons connected to the company TARGOVSKA BANKA INVESTBANK (ID: 831663282)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831663282)
Към 2020-01-17 19:51:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-17 19:51:08 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 21 обществени поръчки за 17 559 295,53 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-08 11:48:39Красимира Иванова Тодорова - Изпълнителен директор
Krasimira Ivanova Todorova - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-04-24 14:42:43Красимира Иванова Тодорова
Krasimira Ivanova Todorova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-01-11 16:47:15Емилия Георгиева Трайкова - Изпълнителен директор
Emiliya Georgieva Traykova - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-16 10:31:33Пламен Йорданов Милков - Изпълнителен директор
Plamen Yordanov Milkov - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-16 10:31:33Пламен Йорданов Милков - член на Управителния съвет - нов мандат
Plamen Yordanov Milkov - chlen na Upravitelniya savet - nov mandat
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-09-15 18:35:21Здравка Руменова Русева - Изпълнителен директор
Zdravka Rumenova Ruseva - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-15 18:35:21Весела Иванова Колева - Джиджева - Изпълнителен директор
Vesela Ivanova Koleva - Dzhidzheva - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-15 18:35:21Емилия Георгиева Трайкова - Член на УС
Emiliya Georgieva Traykova - CHlen na US
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-01-04 15:41:28ДИМИТРИЙКА ЛАЗАРОВА АНДРЕЕВА
DIMITRIYKA LAZAROVA ANDREEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-01-04 15:41:28ФЕСТА ХОЛДИНГ АД
FESTA HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-01-04 15:41:28ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ
PETYA IVANOVA BARAKOVA-SLAVOVA - PREDSEDATEL
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-10-21 12:08:48ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
SubjectOfActivity
1. Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. Извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. Издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2; 4. Приемане на ценности на депозит; 5. Дейност като депозитарна или попечителска институция; 6. Финансов лизинг;7. Гаранционни сделки; 8. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 9. Предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 10. Парично брокерство; 11. Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 12. Издаване на електронни пари; 13. Придобиване и управление на дялови участия; 14. Отдаване под наем на сейфове; 15. Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16. Други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).
2015-10-12 14:05:02Весела Иванова Колева - Джиджева
Vesela Ivanova Koleva - Dzhidzheva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-04-24 15:12:18Здравка Руменова Русева
Zdravka Rumenova Ruseva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-03 14:02:51ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 85
2014-10-13 15:26:56ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. БЪЛГАРИЯ 83А
2013-12-11 14:22:27ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-11 14:19:18ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-11 14:15:44ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-11 14:12:13ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-11 14:07:17ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-11 14:03:43ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-11 13:59:41ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:57:44ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:49:40ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:46:25ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:42:06ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:38:38ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:33:57ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:28:44ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-06 14:21:03ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-03 11:25:54ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-03 11:21:13ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-03 11:17:27ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-03 11:11:01ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 16:07:14ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 16:03:38ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 15:58:26ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 15:54:39ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 15:50:13ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 15:45:11ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 15:40:16ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-02 15:32:38ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-11-15 15:08:53Златка Тодорова Карамелска - Директор на клона
Zlatka Todorova Karamelska - Direktor na klona
BranchManagers
2013-11-11 10:40:28ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-08-19 11:10:06Илиандър Димитров Илиев
Iliandar Dimitrov Iliev
BranchManagers
2013-08-13 10:35:39ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-08-02 14:55:29Радка Бонева Никодимова-Изпълнителен директор
Radka Boneva Nikodimova-Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-08-02 14:55:29Радка Бонева Никодимова - член на Управителния съвет
Radka Boneva Nikodimova - chlen na Upravitelniya savet
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-07-22 10:00:53Александър Василев Александров
Aleksandar Vasilev Aleksandrov
BranchManagers
2013-07-10 09:03:35АСЕН ГЕОРГИЕВ КАРАКАШЕВ - ДИРЕКТОР на клона
ASEN GEORGIEV KARAKASHEV - DIREKTOR na klona
BranchManagers
2013-03-12 13:50:52ДИМИТРИЙКА ЛАЗАРОВА АНДРЕЕВА
DIMITRIYKA LAZAROVA ANDREEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-11-07 15:32:19НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY GEORGIEV DIMITROV
BranchManagers
2012-05-17 16:33:25ДРАГОМИР КОЛЕВ КУНЕВ-ДИРЕКТОР НА КЛОН
DRAGOMIR KOLEV KUNEV-DIREKTOR NA KLON
BranchManagers
2012-02-14 12:52:41ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
LYUBOMIR ANTONOV KARIMANSKI - IZPALNITELEN DIREKTOR
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-02-10 17:39:18СИМЕОН ЛЮБЕНОВ МИНЕВ
SIMEON LYUBENOV MINEV
BranchManagers
2012-02-10 17:26:21ПЕНЧО СТОЯНОВ ЧЕРКЕЗОВ
PENCHO STOYANOV CHERKEZOV
BranchManagers
2012-01-23 14:36:29МЛАДЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
MLADEN DIMITROV DIMITROV
BranchManagers
2011-11-28 11:22:40ИРЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
IRENA STOYANOVA IVANOVA
BranchManagers
2011-11-25 09:19:23ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-11-22 14:30:40ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
SubjectOfActivity
2011-11-22 14:30:40ЦАНКО ИЛИЕВ КОЛОВСКИ
TSANKO ILIEV KOLOVSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-22 14:30:40ЦАНКО ИЛИЕВ КОЛОВСКИ
TSANKO ILIEV KOLOVSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-11-22 14:30:40ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
SubjectOfActivity
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. дейност като депозитарна или попечителска институция; б.финансов лизинг; 7. гаранционни сделки; 8 търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по точка 9; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по точка 9; 9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 10. парично брокерство; 11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 12.придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 13. издаване на електронни пари; 14. придобиване и управление на дялови участия; 15. отдаване под наем на сейфове; 16. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 17. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).
2011-11-14 10:55:46ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА ВЪРБАНОВА
LYUDMILA STEFANOVA VARBANOVA
BranchManagers
2011-11-07 16:18:46РЕНЕТА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
RENETA MARINOVA DIMITROVA
BranchManagers
2011-10-31 10:39:57ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-10-31 10:32:48ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-10-03 11:42:41ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-08-29 10:15:12ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-08-18 09:25:58ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ВЕЛЧОВСКА
DANIELA VASILEVA VELCHOVSKA
BranchManagers
2011-08-16 11:54:47ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-08-16 11:02:29ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
SubjectOfActivity
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. дейност като депозитарна или попечителска институция; б.финансов лизинг; 7. гаранционни сделки; 8 търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по точка 9; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по точка 9; 9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 10. парично брокерство; 11.консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 12.придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 13. издаване на електронни пари; 14. придобиване и управление на дялови участия; 15. отдаване под наем на сейфове; 16. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 17. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).
2011-07-06 16:48:00ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ
LYUBOMIR ANTONOV KARIMANSKI
Procurators
2011-07-01 12:19:19ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ МИЛКОВ
PLAMEN YORDANOV MILKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-01 12:19:19ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ МИЛКОВ
PLAMEN YORDANOV MILKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-07-01 12:19:19ЛЮБОМИР АНТОНОВ КАРИМАНСКИ
LYUBOMIR ANTONOV KARIMANSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-03-21 12:08:49ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
ZLATKA DIMITROVA STEFANOVA
BranchManagers
2011-03-01 17:32:18ДОБРОМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
DOBROMIR PETROV PETROV
BranchManagers
2011-02-16 11:53:22ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-02-01 12:18:43СТАНИМИР БОЯНОВ МИХАЙЛОВ
STANIMIR BOYANOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-01 12:18:43СТАНИМИР БОЯНОВ МИХАЙЛОВ
STANIMIR BOYANOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-12-21 09:18:36ФИЛИП НОЙКОВ ГОРОВ
FILIP NOYKOV GOROV
BranchManagers
2010-12-21 09:10:37ЛЮЛИН НИКОЛОВ МАТЕВ
LYULIN NIKOLOV MATEV
BranchManagers
2010-12-13 10:31:19ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. БЪЛГАРИЯ 85
2010-10-25 14:49:35ИРЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
IRENA STOYANOVA IVANOVA
BranchManagers
2010-10-01 12:17:23ТОДОР ЦВЕТАНОВ ДЖОНОВ
TODOR TSVETANOV DZHONOV
BranchManagers
2010-09-29 09:38:36ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-08-31 10:06:12ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-08-18 09:18:42РУМЕН ТОДОРОВ РАШКОВ
RUMEN TODOROV RASHKOV
BranchManagers
2010-08-11 18:44:59ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ ПОПОВ
VALERI VLADIMIROV POPOV
BranchManagers
2010-08-11 18:43:09СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА
SNEZHANKA DIMITROVA KIRILOVA
BranchManagers
2010-07-22 15:58:43НИКОЛАЙ ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ
NIKOLAY PASKALEV PASKALEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-07-20 10:33:04ТАТЯНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
TATYANA DIMITROVA STEFANOVA
BranchManagers
2010-06-26 11:02:44НИКОЛАЙ ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ
NIKOLAY PASKALEV PASKALEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-11 14:45:50МАРИЯНА ВЪРБАНОВА ИВАНОВА
MARIYANA VARBANOVA IVANOVA
BranchManagers
2010-06-02 16:55:05ПЕНЧО СТОЯНОВ ЧЕРКЕЗОВ
PENCHO STOYANOV CHERKEZOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-05-11 14:40:43ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
VLADIMIR GEORGIEV KOSTOV
BranchManagers
2010-04-26 15:28:36ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-02-10 14:48:35ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-02-04 16:24:25ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-01-12 14:15:20ВЕРА ДИМИТРОВА ГРАХОВСКА
VERA DIMITROVA GRAHOVSKA
BranchManagers
2010-01-12 14:11:47ВИКТОР ТОМОВ РАШЕВ
VIKTOR TOMOV RASHEV
BranchManagers
2010-01-07 13:37:16ВАЛЯ ВЕСЕЛИНОВА АСЕНОВА
VALYA VESELINOVA ASENOVA
BranchManagers
2009-12-15 10:34:27ДЕЛЯН ТАНЕВ КОСТАДИНОВ
DELYAN TANEV KOSTADINOV
BranchManagers
2009-12-15 10:20:59РУМЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
RUMEN IVANOV ANGELOV
BranchManagers
2009-11-18 10:54:59ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
SubjectOfActivity
1. ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. – ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т. 2; 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 6. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР – ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 9; Б) ЧУЖДEСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 9; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗПФИ; 10. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 11. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; 12. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ФАКТОРИНГ); 13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 15. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ.
2009-10-06 09:48:44МАРИЯ БОЙКОВА МАРИНКОВА
MARIYA BOYKOVA MARINKOVA
BranchManagers
2009-10-06 08:42:15МАРИАНА ИВАНОВА ЧЕРКЕЗОВА
MARIANA IVANOVA CHERKEZOVA
BranchManagers
2009-10-06 08:32:59СТЕФАН НЕДЕЛЧЕВ КОЛЕВ
STEFAN NEDELCHEV KOLEV
BranchManagers
2009-10-06 08:20:01ДИМИТЪР ИВАНОВ РОБОВ
DIMITAR IVANOV ROBOV
BranchManagers
2009-09-16 15:41:20МАРИЕТА КОЛЕВА КОЛЕВА
MARIETA KOLEVA KOLEVA
BranchManagers
2009-09-03 09:29:24АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ
ATANAS TSVETANOV KANCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-07-29 15:01:37ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-07-15 15:28:40ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-06-23 12:24:17СИМЕОН ЛЮБЕНОВ МИНЕВ
SIMEON LYUBENOV MINEV
BranchManagers
2009-06-04 12:01:12ГАЛИНА ПЕНЧЕВА НАЙДЕНОВА
GALINA PENCHEVA NAYDENOVA
BranchManagers
2009-04-03 12:10:27НЕВЕНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
NEVENA HRISTOVA STEFANOVA
BranchManagers
2009-04-02 15:25:36ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-04-02 15:25:36ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-04-02 15:25:36ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-02-18 14:06:06ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-01-28 10:40:49ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД
CHERNOMORSKO ZLATO AD
Supervisor
2009-01-10 14:45:11СИМЕОН ЛЮБЕНОВ МИНЕВ
SIMEON LYUBENOV MINEV
BranchManagers
2008-11-17 13:17:18ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧОМПАЛОВ
TODOR GEORGIEV CHOMPALOV
BranchManagers
2008-11-12 09:25:29ГАЛИНА ПЕНЧЕВА НАЙДЕНОВА
GALINA PENCHEVA NAYDENOVA
BranchManagers
2008-11-06 09:03:16ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВ ХАДЖИСТОЕВ
VALERIY TODOROV HADZHISTOEV
BranchManagers
2008-10-17 15:46:43ИРЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
IRENA STOYANOVA IVANOVA
BranchManagers
2008-10-17 15:41:01СТЕФАН ПЕТРОВ ТРИФОНОВ
STEFAN PETROV TRIFONOV
BranchManagers
2008-09-24 13:47:45ПЛАМЕН БОРИСОВ ИЦОВ
PLAMEN BORISOV ITSOV
BranchManagers
2008-07-17 13:56:23ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ МАНОЛОВ
PLAMEN TSVETKOV MANOLOV
BranchManagers
2008-05-24 16:35:36ВЕЛИ АХМЕД ЯШАР
VELI AHMED YASHAR
BranchManagers
2008-05-24 13:29:56ДИМИТЪР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
DIMITAR ANGELOV NIKOLOV
BranchManagers
2008-05-24 11:54:25ИРЕНА СТЕФКОВА РАЙЧЕВА
IRENA STEFKOVA RAYCHEVA
BranchManagers
2008-05-20 17:58:08ВИКТОР ТОМОВ РАШЕВ
VIKTOR TOMOV RASHEV
BranchManagers
2008-05-16 11:47:10ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-16 11:23:01ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-14 10:12:05ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ
PLAMEN VASILEV MLADENOV
BranchManagers
2008-05-08 14:11:40МИТКО КИРИЛОВ АНДРЕЕВ
MITKO KIRILOV ANDREEV
BranchManagers
2008-04-30 14:02:52ЦАНКО ИЛИЕВ КОЛОВСКИ-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
TSANKO ILIEV KOLOVSKI-IZPALNITELEN DIREKTOR
Representative
2008-04-30 14:02:52ФЕСТА ХОЛДИНГ АД
FESTA HOLDING AD
Supervisor
2008-04-30 14:02:52БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
Supervisor
2008-04-30 14:02:52ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА-ПРЕДСЕДАТЕЛ
PETYA IVANOVA BARAKOVA-SLAVOVA-PREDSEDATEL
Supervisor
2008-04-16 17:39:46ЕМА НЕВЕНОВА СТОИМЕНОВА
EMA NEVENOVA STOIMENOVA
BranchManagers
2008-04-16 17:16:24ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-31 09:18:19ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-10 12:31:08ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-29 17:51:58ЦАНКО ИЛИЕВ КОЛОВСКИ
TSANKO ILIEV KOLOVSKI
Procurators
2008-02-29 17:51:58ГАНКА ИГНАТОВА ИЛИЕВА
GANKA IGNATOVA ILIEVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ГЕОРГИ ИВОВ КИРИЛОВ
GEORGI IVOV KIRILOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ГЕОРГИ ПЕТРАКИЕВ ЦВЕТАНОВ
GEORGI PETRAKIEV TSVETANOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ДОБРИ ПЕЧЕВ ВАСИЛЕВ
DOBRI PECHEV VASILEV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV GROZDANOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ПЪЛЧОВСКИ
SVETOSLAV STEFANOV PALCHOVSKI
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58СТЕФАН ПЕТКОВ МАНЧОРОВ
STEFAN PETKOV MANCHOROV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58СНЕЖАНА ИВАНОВА ТУНЕВА
SNEZHANA IVANOVA TUNEVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ДЖЕВДЕТ АЛИЕВ ЧАУШЕВ
DZHEVDET ALIEV CHAUSHEV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58КИНА АТАНАСОВА КОЙНАРСКА
KINA ATANASOVA KOYNARSKA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ПЕНЧО СТОЯНОВ ЧЕРКЕЗОВ
PENCHO STOYANOV CHERKEZOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58СВЕТЛОЗАР ЗДРАВКОВ КАБАЕВ
SVETLOZAR ZDRAVKOV KABAEV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ХРИСТО ЦАНЕВ ХРИСТОВ
HRISTO TSANEV HRISTOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
RUMEN IVANOV IVANOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ВАЛЕРИЙ КОЛЕВ КОЛЕВ
VALERIY KOLEV KOLEV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58КИРЧО БОРИСОВ МАРИНКОВСКИ
KIRCHO BORISOV MARINKOVSKI
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58МАРИЯ ДИМИТРОВА ГИНЕВА
MARIYA DIMITROVA GINEVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58СИМЕОН ЛЮБЕНОВ МИНЕВ
SIMEON LYUBENOV MINEV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ИВАН ХРИСТОВ ТИШАНСКИ
IVAN HRISTOV TISHANSKI
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА
SNEZHANKA DIMITROVA KIRILOVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58РЕНЕТА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
RENETA MARINOVA DIMITROVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА
ANTOANETA DIMITROVA MANOLOVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА ВЪРБАНОВА
LYUDMILA STEFANOVA VARBANOVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
VLADIMIR GEORGIEV KOSTOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ВИКТОРИЯ КРУМОВА ИВАНОВА
VIKTORIYA KRUMOVA IVANOVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58АТИЛА ИЛИЕВ ДЖАГАРОВ
ATILA ILIEV DZHAGAROV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ВЕНЕЛИН СТОИЛОВ ТЕТИМОВ
VENELIN STOILOV TETIMOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ВИКТОР НИКОЛАЕВ СТОИЧКОВ
VIKTOR NIKOLAEV STOICHKOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ВИОЛЕТА ДЕЛЧЕВА БОЯДЖИЕВА
VIOLETA DELCHEVA BOYADZHIEVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58КРАСИМИР ЗЛАТКОВ СТОЯНОВ
KRASIMIR ZLATKOV STOYANOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58АНТОН ВЕЛИМИРОВ БРЪЧКОВ
ANTON VELIMIROV BRACHKOV
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58КАЛИНА РУМЕНОВА МАРИНОВА
KALINA RUMENOVA MARINOVA
BranchManagers
2008-02-29 17:51:58ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЦОНЕВА
VESELKA STEFANOVA TSONEVA
BranchManagers
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 83A
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE OT TPETИ ЛИЦA ИЛИ ДPУГИ BЪЗCTAHOBИMИ CPEДCTBA И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДPУГO ФИHAHCИPAHE ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ИЗBЪPШBAHE HA БEЗHAЛИЧHИ ПPEBOДИ И ДPУГИ ФOPMИ HA БEЗHAЛИЧHИ ПЛAЩAHИЯ KATO AKPEДИTИB И ИHKACO; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE KATO EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ, ПЪTHИЧECKИ ЧEKOBE; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ДEЙHOCT KATO ДEПOЗИTAPHA ИЛИ ПOПEЧИTEЛCKA ИHCTИTУЦИЯ; ИЗBЪPШBAHE HA ПAPИЧHИ ПPEBOДИ ИЗBЪH CЛУЧAИTE ПO T.2; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ CЪC: A/ИHCTPУMEHTИ HA ПAPИЧHИЯ ПAЗAP - ЧEKOBE, MEHИTEЛHИЦИ, ДEПOЗИTHИ CEPTИФИKATИ И ДPУГИ; Б/ ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA И БЛAГOPОДHИ METAЛИ; B/ ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ, OПЦИИ, ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ, KAKTO И ДPУГИ ДEPИBATHИ ИHCTPУMEHTИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C ПPEXBЪPЛЯEMИ ЦEHHИ KHИЖA, УЧACTИE B EMИCИИ HA ЦEHHИ KHИЖA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA; ФИHAHCOBO БPOKEPCTBO; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; OTДABAHE ПOД HAEM HA CEЙФOBE; CЪБИPAHE, ПPEДOCTABЯHE HA ИHФOPMAЦИЯ И PEФEPEHЦИИ OTHOCHO KPEДИTOCПOCOБHOCTTA HA KЛИEHTИ; ДPУГИ ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ, OПPEДEЛEHИ C HAPEДБA HA БЪЛГAPCKA HAPOДHA БAHKA /БHБ/.
2008-02-15 16:15:03ДИАНА ЖИВКОВА МЛАДЕНОВА
DIANA ZHIVKOVA MLADENOVA
Representative
2008-02-15 16:15:03ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
VLADIMIR IVANOV VLADIMIROV
Representative
2008-02-15 16:15:03ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ МИЛКОВ
PLAMEN YORDANOV MILKOV
Representative
2008-02-15 16:15:03ПЕНЧО СТОЯНОВ ЧЕРКЕЗОВ
PENCHO STOYANOV CHERKEZOV
BoardManager2
2008-02-15 16:15:03ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
VLADIMIR IVANOV VLADIMIROV
BoardManager2
2008-02-15 16:15:03ЦАНКО ИЛИЕВ КОЛОВСКИ
TSANKO ILIEV KOLOVSKI
BoardManager2
2008-02-15 16:15:03ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ МИЛКОВ
PLAMEN YORDANOV MILKOV
BoardManager2
2008-02-15 16:15:03ДИАНА ЖИВКОВА МЛАДЕНОВА
DIANA ZHIVKOVA MLADENOVA
BoardManager2
2008-02-15 16:15:03ВИНКОМ АД
VINKOM AD
Supervisor
2008-02-15 16:15:03ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА
PETYA IVANOVA BARAKOVA-SLAVOVA
Supervisor
2008-02-15 16:15:03ФЕСТА ХОЛДИНГ АД
FESTA HOLDING AD
Supervisor
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 16:15:03ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК TARGOVSKA BANKA INVESTBANK (ЕИК: 831663282)
Check other registries about the company ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК TARGOVSKA BANKA INVESTBANK (ID: 831663282)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More