Събития с лица свързани с компанията СЕГА (ЕИК: 831770996)
Events with persons connected to the company SEGA (ID: 831770996)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831770996)
Към 2020-02-19 11:14:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:14:38 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 15 800,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-10 16:11:13Мария Георгиева Донкова
Mariya Georgieva Donkova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-01-10 16:11:13Сашо Георгиев Дончев
Sasho Georgiev Donchev
БЪЛГАРИЯDirector
2018-01-10 16:11:13Теодора Стоянова Пеева
Teodora Stoyanova Peeva
БЪЛГАРИЯDirector
2018-01-10 16:11:13Мария Георгиева Донкова
Mariya Georgieva Donkova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-07 00:25:44СЕГА
SEGA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2016-07-07 00:25:44ТЕОДОРА СТОЯНОВА ПЕЕВА
TEODORA STOYANOVA PEEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-07 00:25:44ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ АД
OVERGAZ HOLDING AD
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-07 00:25:44„ФОНДАЦИЯ ДОНЧЕВ”
„FONDATSIYA DONCHEV”
ВЕЛИКОБРИТАНИЯDirector
2016-07-07 00:25:44„ФОНДАЦИЯ ДОНЧЕВ”
„FONDATSIYA DONCHEV”
ВЕЛИКОБРИТАНИЯSoleCapitalOwner
2012-04-25 11:24:05ТЕОДОРА СТОЯНОВА ПЕЕВА
TEODORA STOYANOVA PEEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-04-25 11:24:05ЯНКО БОРИСОВ КИТАНОВ
YANKO BORISOV KITANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-12 13:18:44ЕМИЛ ИВАНЧЕВ СПАХИЙСКИ
EMIL IVANCHEV SPAHIYSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-12 13:18:44ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ АД
OVERGAZ HOLDING AD
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-12 13:18:44ТЕОДОРА СТОЯНОВА ПЕЕВА
TEODORA STOYANOVA PEEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-12 13:18:44ЕМИЛ ИВАНЧЕВ СПАХИЙСКИ
EMIL IVANCHEV SPAHIYSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2008-09-24 16:18:59ЕМИЛ ИВАНЧЕВ СПАХИЙСКИ
EMIL IVANCHEV SPAHIYSKI
Representative
2008-09-24 16:18:59ЕМИЛ ИВАНЧЕВ СПАХИЙСКИ
EMIL IVANCHEV SPAHIYSKI
Director
2008-04-10 16:34:48СЕГА
SEGA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-10 16:34:48СЕГА АД
SEGA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 пл. БЪЛГАРИЯ 1
2008-04-10 16:34:48СЕГА АД
SEGA AD
SubjectOfActivity
ИЗДATEЛCKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, MAPKETИHГOBA, ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, ПPOУЧBAHИЯ И ИЗCЛEДBAHИЯ, ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHTCTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ И CДPУЖABAHE C TЯX, KAKTO И BCЯKAKBA ДPУГA TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗБAPAHEHA CЬC ЗAKOH ИЛИ ДPУГ HOPMATИBEH AKT.
2008-04-10 16:34:48ДОБРИН НЕДЯЛКОВ ПАМУКОВ
DOBRIN NEDYALKOV PAMUKOV
Representative
2008-04-10 16:34:48ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ АД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ САШО ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ
OVERGAZ HOLDING AD, PREDSTAVLYAVANO OT SASHO GEORGIEV DONCHEV
Director
2008-04-10 16:34:48ДОБРИН НЕДЯЛКОВ ПАМУКОВ
DOBRIN NEDYALKOV PAMUKOV
Director
2008-04-10 16:34:48ТЕОДОРА СТОЯНОВА ПЕЕВА
TEODORA STOYANOVA PEEVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата СЕГА SEGA (ЕИК: 831770996)
Check other registries about the company СЕГА SEGA (ID: 831770996)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More