Събития с лица свързани с компанията ЕВСИ (ЕИК: 831816594)
Events with persons connected to the company EVSI (ID: 831816594)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831816594)
Към 2020-01-24 22:32:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 22:32:43 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-07-02 15:42:14ГЕНОВЕВА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
GENOVEVA PETKOVA PETROVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-04-30 17:11:22ЕВСИ ЕООД
EVSI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ДОБРИ ХРИСТОВ, бл. 146, вх. Б, ет. 7
2010-03-08 13:20:39ЕВСИ
EVSI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-03-08 13:20:39ЕВСИ ЕООД
EVSI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДОБРИ ХРИСТОВ 146 Б
2010-03-08 13:20:39ЕВСИ ЕООД
EVSI EOOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНТСКА, МАРКЕТИНГОВА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО, ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.
2010-03-08 13:20:39АЛБЕНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
ALBENA PETKOVA PETROVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-03-08 13:20:39ГЕНОВЕВА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
GENOVEVA PETKOVA PETROVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕВСИ EVSI (ЕИК: 831816594)
Check other registries about the company ЕВСИ EVSI (ID: 831816594)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More