Събития с лица свързани с компанията ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ (ЕИК: 831914845)
Events with persons connected to the company ENERGOREMONT-HOLDING (ID: 831914845)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831914845)
Към 2020-01-24 10:55:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 10:55:22 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 293 обществени поръчки за 280 028 657,40 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-09 14:18:32Франсоа Еван Жаверзак
Fransoa Evan ZHaverzak
ФРАНЦИЯRepresentative
2018-01-16 10:37:11ФРАНСОА ЕВАН ЖАВЕРЗАК
FRANSOA EVAN ZHAVERZAK
ФРАНЦИЯBoardManager2
2017-12-04 12:36:16ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД
DITSMANN ENERGOREMONT HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. Димитър Манов 10, Административна сграда
2017-12-04 12:36:16Александр Амаури
Aleksandr Amauri
ФРАНЦИЯRepresentative
2017-12-04 12:36:16Александр Амаури
Aleksandr Amauri
ФРАНЦИЯBoardManager2
2017-12-04 12:36:16ЖИЛ АЛЕКСАНДР ЛЮСИЕН РЕЙНАЕРТ
ZHIL ALEKSANDR LYUSIEN REYNAERT
ФРАНЦИЯSupervisor
2017-12-04 12:36:16ХЕЗЕЛ РУУРД ВАН РИЕЛ
HEZEL RUURD VAN RIEL
НИДЕРЛАНДИЯSupervisor
2017-08-01 17:47:03РОСЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ
ROSEN IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-08-01 17:47:03РОСЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ
ROSEN IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-24 11:58:10ТЕОДОР РОСЕНОВ ОСИКОВСКИ
TEODOR ROSENOV OSIKOVSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-24 11:58:10ТЕОДОР РОСЕНОВ ОСИКОВСКИ
TEODOR ROSENOV OSIKOVSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-24 11:58:10ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
HRISTO DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-24 11:58:10ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛИЧЕВ
IVAN GEORGIEV LICHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-24 11:58:10НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ РАЙЧЕВ
NIKOLAY RADOSLAVOV RAYCHEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-24 11:58:10АЛИПИ ПЕТРОВ АЛИПИЕВ
ALIPI PETROV ALIPIEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-24 11:58:10ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
VALENTIN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-21 17:40:49АЛИПИ ПЕТРОВ АЛИПИЕВ
ALIPI PETROV ALIPIEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-08-20 12:34:33ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ
ENERGOREMONT-HOLDING
LegalForm
Акционерно дружество
2008-08-20 12:34:33ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ АД
ENERGOREMONT-HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул. КОЗЛОДУЙ 14
2008-08-20 12:34:33ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ АД
ENERGOREMONT-HOLDING AD
SubjectOfActivity
УПPABЛEHИE HA AKЦИOHEPHOTO УЧACTИE И ФИHAHCOBИTE PECУPCИ, TЪPГOBCKИ OПEPAЦИИ, HAУЧHO-ИЗCЛEДOBATEЛCKA, ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO И PEMOHT HA MAШИHИ, CЪOPЪЖEHИЯ И CЪДOBE ПOД HAЛЯГAHE ПO KOTEЛHO И TУPБИHHO OБOPУДBAHE, KOHTPOЛ И PECУPC HA METAЛA И BИCOKOBOЛTOBИ ИЗПИTAHИЯ HA EЛEKTPИЧECKИ CЪOPЪЖEHИЯ B EЛEKTPO И TOПЛO ПPOИЗBOДCTBEHИ ПPEДПPИЯTИЯ.
2008-08-20 12:34:33ТЕОДОР РОСЕНОВ ОСИКОВСКИ
TEODOR ROSENOV OSIKOVSKI
Representative
2008-08-20 12:34:33ТЕОДОР РОСЕНОВ ОСИКОВСКИ
TEODOR ROSENOV OSIKOVSKI
BoardManager2
2008-08-20 12:34:33ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
HRISTO DIMITROV DIMITROV
BoardManager2
2008-08-20 12:34:33ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛИЧЕВ
IVAN GEORGIEV LICHEV
BoardManager2
2008-08-20 12:34:33НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ РАЙЧЕВ
NIKOLAY RADOSLAVOV RAYCHEV
Supervisor
2008-08-20 12:34:33ДИМИТЪР КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ
DIMITAR KIRILOV BELELIEV
Supervisor
2008-08-20 12:34:33ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
VALENTIN IVANOV DIMITROV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ ENERGOREMONT-HOLDING (ЕИК: 831914845)
Check other registries about the company ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ ENERGOREMONT-HOLDING (ID: 831914845)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More