Събития с лица свързани с компанията ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ (ЕИК: 831915121)
Events with persons connected to the company DONEV INVESTMANTS HOLDING (ID: 831915121)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831915121)
Към 2020-01-22 04:36:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-22 04:36:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-21 23:28:42ИВАН ОГНЯНОВ ДОНЕВ
IVAN OGNYANOV DONEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-06-21 23:28:42ИВАН ОГНЯНОВ ДОНЕВ
IVAN OGNYANOV DONEV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-03 14:42:48БИСЕРА НИКОЛАЕВА ЛАЗАРОВА
BISERA NIKOLAEVA LAZAROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-03 14:42:48СВЕТЛА БОРИСОВА КОСТОВА
SVETLA BORISOVA KOSTOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-03 14:42:48ОГНЯН ИВАНОВ ДОНЕВ
OGNYAN IVANOV DONEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-07 15:44:29ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД
DONEV INVESTMANTS HOLDING AD
SubjectOfActivity
УЧАСТИЕ В КАПИТАЛИТЕ НА ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ С ЦЕЛ ТЪРГУВАНЕ, НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИГИ И ПОСЛЕДВАЩО ИНВЕСТИРАНЕ НА НАБРАНИТЕ СРЕДСТВА,ОПЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА И С ИНВЕСТИЦИИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ИЛИ В ЧУЖБИНА, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2008-04-17 14:28:55ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ
DONEV INVESTMANTS HOLDING
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-17 14:28:55ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД
DONEV INVESTMANTS HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПОЗИТАНО 12
2008-04-17 14:28:55ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ АД
DONEV INVESTMANTS HOLDING AD
SubjectOfActivity
УЧACTИE B KAПИTAЛИTE HA ДPУГИ TЪPГOBCKИ ДPУЖECTBA, ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ИHBECTИЦИИ B ДPУГИ ДPУЖECTBA, ПPИДOБИBAHE HA ФИHAHCOBИ AKTИBИ C ЦEЛ TЪPГУBAHE, HAБИPAHE HA CPEДCTBA ЧPEЗ ИЗДABAHE HA ЦEHHИ KHИГИ И ПOCЛEДBAЩO ИHBECTИPAHE HA HAБPAHИTE CPEДCTBA, OПEPAЦИИ ПO УПPABЛEHИE HA И C ИHBECTИЦИИ, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ И BCИЧKИ ДEЙHOCTИ HA TEPИTOPИЯTA HA CTPAHATA ИЛИ B ЧУЖБИHA, HEЗAБPAHEHИ CЬC ЗAKOH.
2008-04-17 14:28:55СВЕТЛА БОРИСОВА КОСТОВА
SVETLA BORISOVA KOSTOVA
Representative
2008-04-17 14:28:55ОГНЯН ИВАНОВ ДОНЕВ
OGNYAN IVANOV DONEV
Director
2008-04-17 14:28:55СВЕТЛА БОРИСОВА КОСТОВА
SVETLA BORISOVA KOSTOVA
Director
2008-04-17 14:28:55БИСЕРА НИКОЛАЕВА ЛАЗАРОВА
BISERA NIKOLAEVA LAZAROVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ DONEV INVESTMANTS HOLDING (ЕИК: 831915121)
Check other registries about the company ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ DONEV INVESTMANTS HOLDING (ID: 831915121)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More