Събития с лица свързани с компанията ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА (ЕИК: 831928535)
Events with persons connected to the company PATNOSTROITELNA TEHNIKA (ID: 831928535)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831928535)
Към 2020-02-18 16:55:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:55:42 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 212 обществени поръчки за 783 248 767,37 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-07-14 16:15:58ВЕНЦЕСЛАВА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
VENTSESLAVA STEFANOVA STEFANOVA
Trustee
2016-07-14 16:15:58ПСТ Груп ЕАД
PST Grup EAD
Trustees
2016-06-08 11:01:00Даниела Евстатиева Делева
Daniela Evstatieva Deleva
БЪЛГАРИЯDirector
2016-05-27 11:36:03ПСТ Груп
PST Grup
DebtorOverSecureClaim
2016-05-27 11:36:03ПСТ Груп ЕАД
PST Grup EAD
DebtorOverSecureClaims
2016-05-27 11:36:03ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
PARVA INVESTITSIONNA BANKA
AtPawnCreditor
2016-05-27 11:36:03ПСТ Груп ЕАД
PST Grup EAD
AtPawnCreditors
2015-11-06 15:57:29ПСТ Груп ЕАД
PST Grup EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ул.БЕСАРАБИЯ 114
2014-10-15 11:35:34ПСТ Груп
PST Grup
DebtorOverSecureClaims
2014-10-09 11:13:52ПСТ Груп ЕАД
PST Grup EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ул.БЕСАРАБИЯ 114
2014-10-09 11:13:52ПСТ Груп ЕАД
PST Grup EAD
SubjectOfActivity
Строителство, ремонт, поддържане и зимно поддържане на всички видове пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях; строителство, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения; строителство, ремонт и поддържка на релсов път, релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати; изграждане и поддържане на всички видове сгради и съоръжения към тях, индустриални постройки; изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж.п. път; производство на всякакви видове строителни и инертни материали и изделия от тях; производство на асфалтови смеси; изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения; инженеринг и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; проектиране и строителство на инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, изграждане на депа за твърди отпадъци; изграждане и поддържане на светофарни уредби и всякакви други средства, осигуряващи организация и безопасност на движението; ремонт и производство на пътно строителна механизация; резервни части и нестандартно оборудване; транспортна дейност; сервиз, инженерингова и научно изследователска дейност, посредничество, вътрешно и външно търговска дейност; както и всички други дейности освен забранените от закона.
2014-04-17 11:40:38Камен Вълков Кичев
Kamen Valkov Kichev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-04-17 11:40:38Цветан Иванов Цонев
TSvetan Ivanov TSonev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-04-17 11:40:38Цветан Иванов Цонев
TSvetan Ivanov TSonev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-04-17 11:40:38Камен Вълков Кичев
Kamen Valkov Kichev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-04-13 09:38:12ПСТ ХОЛДИНГ
PST HOLDING
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2014-04-13 09:38:12КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД
KOLVIK SARVISIS LIMITID
КИПЪРSoleCapitalOwner
2013-12-16 12:26:10ПСТ ХОЛДИНГ
PST HOLDING
DebtorOverSecureClaims
2013-12-16 12:26:10ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
PARVA INVESTITSIONNA BANKA
AtPawnCreditors
2013-05-09 21:08:54ИВАН КРУМОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
IVAN KRUMOV SHARLANDZHIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-05-09 21:08:54ИВАН КРУМОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
IVAN KRUMOV SHARLANDZHIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-09 21:08:54ПЕТКО ИВАНОВ ХИТРОВ
PETKO IVANOV HITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-28 15:12:12ПСТ ХОЛДИНГ АД
PST HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ул.БЕСАРАБИЯ 114
2012-05-28 15:12:12Зорница Атанасова Тодорова
Zornitsa Atanasova Todorova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-28 15:12:12Явор Илиев Хайтов
YAvor Iliev Haytov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-06 15:27:27ПСТ ХОЛДИНГ АД
PST HOLDING AD
SubjectOfActivity
Строителство, ремонт, поддържане и зимно поддържане на всички видове пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях; строителство, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения; строителство, ремонт и поддържка на релсов път, релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати; изграждане и поддържане на всички видове сгради и съоръжения към тях, индустриални постройки; изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж.п. път; производство на всякакви видове строителни и инертни материали и изделия от тях; производство на асфалтови смеси; изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения; инженеринг и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; проектиране и строителство на инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, изграждане на депа за твърди отпадъци; изграждане и поддържане на светофарни уредби и всякакви други средства, осигуряващи организация и безопасност на движението; ремонт и производство на пътно строителна механизация; резервни части и нестандартно оборудване; транспортна дейност; сервиз, инженерингова и научно изследователска дейност, посредничество, вътрешно и външно търговска дейност; придобиване, управление оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва; както и всички други дейности освен забранените от закона.
2010-09-29 17:11:07ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
TATYANA HRISTOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-09-09 09:09:54ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
PATNOSTROITELNA TEHNIKA
LegalForm
Акционерно дружество
2010-09-09 09:09:54ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
TATYANA HRISTOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-09-09 09:09:54ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ АД
PATISHTA I MAGISTRALI AD
SoleCapitalOwner
2008-12-17 17:58:06ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕАД
PATNOSTROITELNA TEHNIKA EAD
SubjectOfActivity
РЕМОНТ И ПРОИЗВОДСТВО НА ПЪТНОСТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ И СРЕДСТВА, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО; РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ, ИНДУСТРИАЛНИ ПОСТРОЙКИ, СЕРВИЗ, ИНЖЕНЕРИНГ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ГРАДСКИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРАТА ОКОЛО ТЯХ; ПРОИЗВОДСТВО НА ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ; ПРОИЗВОДСТВО НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ОСВЕН ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА.
2008-12-17 17:35:09ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
PATNOSTROITELNA TEHNIKA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-12-17 17:35:09ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕАД
PATNOSTROITELNA TEHNIKA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 район ПОДУЯНЕ, ул.БЕСАРАБИЯ 114
2008-12-17 17:35:09ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕАД
PATNOSTROITELNA TEHNIKA EAD
SubjectOfActivity
PEMOHT И ПPOИЗBOДCTBO HA ПЪTHOCTPOИTEЛHA MEXAHИЗAЦИЯ И CPEДCTBA, OCИГУPЯBAЩИ БEЗOПACHOCTTA HA ДBИЖEHИETO, PEЗEPBHИ ЧACTИ И HECTAHДAPTHO OБOPУДBAHE, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, ИЗГPAЖДAHE И ПOДДЪPЖAHE HA CBETOФAPHИ УPEДБИ И ДPУГИ CPEДCTBA ЗA OPГAHИЗAЦИЯ И БEЗOПACHOCT HA ДBИЖEHИETO, ИЗГPAЖДAHE И ПOДДЪPЖAHE HA BOДOПPOBOДHИ И KAHAЛИЗAЦИOHHИ CИCTEMИ И CЪOPЪЖEHИЯ, ИЗГPAЖДAHE HA HOBИ И PEMOHT HA CЪЩECTBУBAЩИ ЖИЛИЩHИ, AДMИHИCTPATИBHИ И ПPOMИШЛEHИ CГPAДИ, CEPBИЗ, ИHЖEHEPИHГ, BЪTPEШHO И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛCTBO, PEMOHT, ПOДДЪPЖAHE И ЗИMHO ПOДДЪPЖAHE HA BCИЧKИ BИДOBE ПЪTИЩA И ПЪTHИ CЪOPЪЖEHИЯ, ГPAДCKИ KOMУHИKAЦИИ И ИHEPTHИ MATEPИAЛИ И ИЗДEЛИЯ OT TЯX, ПPOИЗBOДCTBO HA ACФAЛTOBИ CMECИ, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, OCBEH ЗAБPAHEHИTE OT ЗAKOHA.
2008-12-17 17:35:09ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ
ORLIN GEORGIEV HADZHIYANKOV
Representative
2008-12-17 17:35:09ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ
IVAN YANKOV IVANOV
Representative
2008-12-17 17:35:09СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
SLAVCHO GEORGIEV MARKOV
Director
2008-12-17 17:35:09ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ
ORLIN GEORGIEV HADZHIYANKOV
Director
2008-12-17 17:35:09ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ
IVAN YANKOV IVANOV
Director
2008-12-17 17:35:09ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ АД
PATISHTA I MAGISTRALI AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА PATNOSTROITELNA TEHNIKA (ЕИК: 831928535)
Check other registries about the company ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА PATNOSTROITELNA TEHNIKA (ID: 831928535)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More