Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ВИСТ - РУМЕН СТЕФАНОВ (ЕИК: 834053188)
Events with persons connected to the company VIST - RUMEN STEFANOV (ID: 834053188)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 834053188)
Към 2019-12-15 23:31:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-15 23:31:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-05-29 15:20:27ВИСТ - РУМЕН СТЕФАНОВ
VIST - RUMEN STEFANOV
LegalForm
Едноличен търговец
2008-05-29 15:20:27ВИСТ - РУМЕН СТЕФАНОВ ЕТ
VIST - RUMEN STEFANOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-05-29 15:20:27ВИСТ - РУМЕН СТЕФАНОВ ЕТ
VIST - RUMEN STEFANOV ET
SubjectOfActivity
TЪPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KOMПЛEKCHИ БИTOBИ УCЛУГИ, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ И OPГAHИЗAЦИИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПOKУПKO- ПPOДAЖБA HA ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA-CЛEД CЪOTBETHO PAЗPEШEHИE, ДEЙHOCTИ B OБЛACTA HA TУPИЗMA, CПOPTA И OБЩECTBEHO XPAHEHE, PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ; ЗAЛOЖHA KЪЩA И OKAЗИOH.
2008-05-29 15:20:27РУМЕН СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
RUMEN STEFANOV ILIEV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ВИСТ - РУМЕН СТЕФАНОВ VIST - RUMEN STEFANOV (ЕИК: 834053188)
Check other registries about the company ВИСТ - РУМЕН СТЕФАНОВ VIST - RUMEN STEFANOV (ID: 834053188)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate