Събития с лица свързани с компанията ТЕРВЕЛИНВЕСТ (ЕИК: 834071161)
Events with persons connected to the company TERVELINVEST (ID: 834071161)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 834071161)
Към 2020-01-26 11:42:15 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:42:15 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-08-16 13:27:53ТЕРВЕЛИНВЕСТ АД
TERVELINVEST AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9301 ул. Ан.Стоянов 1А
2010-07-22 15:55:40ТЕРВЕЛИНВЕСТ АД
TERVELINVEST AD
SubjectOfActivity
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на лицензи и патенти, за отстъпване на лицензи за използуване на лицензи и патенти на други дружества, финансиране на дъщерни дружества, разработка и производство на технологии, конструкции и изделия, преработка на суровини и материали, строителство, ремонтна, сервизна, консултантска, търговска, туристическа и транспортна дейност в страната и чужбина, земеделие и животновъдство.
2010-07-22 15:55:40Ивайло Радославов Попов
Ivaylo Radoslavov Popov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-21 15:42:23ТЕРВЕЛИНВЕСТ
TERVELINVEST
LegalForm
Акционерно дружество
2010-04-21 15:42:23ТЕРВЕЛИНВЕСТ АД
TERVELINVEST AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Тервел 9450 ул. СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 5
2010-04-21 15:42:23ТЕРВЕЛИНВЕСТ АД
TERVELINVEST AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9301 АН. СТОЯНОВ 1А
2010-04-21 15:42:23ТЕРВЕЛИНВЕСТ АД
TERVELINVEST AD
SubjectOfActivity
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на лицензи и патенти, за отстъпване на лицензи за използуване на лицензи и патенти на други дружества, финансиране на дъщерни дружества, разработка и производство на технологии, конструкции и изделия, преработка на суровини и материали, строителство, ремонтна, сервизна, консултантска, търговска, туристическа и транспортна дейност в страната и чужбина, земеделие и животновъдство.
2010-04-21 15:42:23РАДОСЛАВ ТОДОРОВ ПОПОВ
RADOSLAV TODOROV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-04-21 15:42:23РАДОСЛАВ ТОДОРОВ ПОПОВ
RADOSLAV TODOROV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-21 15:42:23ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
DIMITAR GEORGIEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-21 15:42:23ТОНИСЛАВ РАДОСЛАВОВ ПОПОВ
TONISLAV RADOSLAVOV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ТЕРВЕЛИНВЕСТ TERVELINVEST (ЕИК: 834071161)
Check other registries about the company ТЕРВЕЛИНВЕСТ TERVELINVEST (ID: 834071161)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More