Събития с лица свързани с компанията АБ (ЕИК: 836014515)
Events with persons connected to the company AB (ID: 836014515)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 836014515)
Към 2020-02-18 16:31:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:31:09 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 51 обществени поръчки за 411 607 740,99 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-20 12:18:49Радостина Йорданова Николова
Radostina Yordanova Nikolova
БЪЛГАРИЯDirector
2017-11-20 12:18:49Димитър Адриянов Петков
Dimitar Adriyanov Petkov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-08-29 16:39:09ПСК Детелина ЕООД
PSK Detelina EOOD
DebtorOverSecureClaim
2016-08-29 16:39:09АБ АД
AB AD
DebtorOverSecureClaims
2016-08-19 15:01:46АБ АД
AB AD
DebtorOverSecureClaim
2016-08-19 15:01:46АБ АД
AB AD
DebtorOverSecureClaims
2016-08-19 15:01:46Българска банка за развитие АД
Balgarska banka za razvitie AD
AtPawnCreditor
2016-08-19 15:01:46АБ АД
AB AD
AtPawnCreditors
2016-02-11 17:57:26Трифон Бонев Трифонов
Trifon Bonev Trifonov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-02-11 17:57:26Тенчо Пасков Пасков
Tencho Paskov Paskov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-02-11 17:57:26Тенчо Пасков Пасков
Tencho Paskov Paskov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-02-11 17:57:26Трифон Бонев Трифонов
Trifon Bonev Trifonov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-01-29 18:26:38Димитър Георгиев Талев
Dimitar Georgiev Talev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-29 18:26:38Георги Христозов Георгиев
Georgi Hristozov Georgiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-29 18:26:38Телят Сали Хасан
Telyat Sali Hasan
БЪЛГАРИЯDirector
2013-01-29 18:26:38Георги Христозов Теоргиев
Georgi Hristozov Teorgiev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-01-29 18:26:38Станимир Русинов Милев
Stanimir Rusinov Milev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-01-29 18:26:38Красен Володя Оханян
Krasen Volodya Ohanyan
БЪЛГАРИЯDirector
2013-01-29 18:26:38Димитър Георгиев Талев
Dimitar Georgiev Talev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-11-06 18:23:05ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАЛЕВ
DIMITAR GEORGIEV TALEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-11-06 18:23:05ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI HRISTOZOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-11-06 18:23:05ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАЛЕВ
DIMITAR GEORGIEV TALEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-11-06 18:23:05ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI HRISTOZOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-06-21 15:40:38Димитър Александров Божанов
Dimitar Aleksandrov Bozhanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-06-21 15:40:38Расим Фикретов Ферхадов
Rasim Fikretov Ferhadov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-06-21 15:40:38Красен Володя Оханян
Krasen Volodya Ohanyan
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-06-21 15:40:38Расим Фикретов Ферхадов
Rasim Fikretov Ferhadov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-06-21 15:40:38Красен Володя Оханян
Krasen Volodya Ohanyan
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-12-27 15:02:54АБ АД
AB AD
SubjectOfActivity
Строителство, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации, инфраструктурите около тях; производство на строителни и инертни материали и изделия от тях, научно-изследователска, проучвателна, проектантска, инвеститорска, инженерингова, търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника и механизация (включително услуги по отдаването й под наем и пренаемане), превоз на пътници и товари, както и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка, пренасяне и съхраняване взривни материали и извършване на взривни и специални взривни работи, при спазване на съществуващия разрешителен режим, както и друга незабранена от закона дейност.
2011-11-23 16:45:31ГРИША ВЕЛЧЕВ ГРОЗЕВ
GRISHA VELCHEV GROZEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-11-19 12:47:31ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ БОЖАНОВ
DIMITAR ALEKSANDROV BOZHANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-04-06 17:08:23РОСИЦА СТАНИМИРОВА МИЛЕВА
ROSITSA STANIMIROVA MILEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-04-27 09:08:51ВАСИЛ КОСТОВ ВАСИЛЕВ
VASIL KOSTOV VASILEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-02-17 12:51:50ЗДРАВКО СТАНИМИРОВ МИЛЕВ
ZDRAVKO STANIMIROV MILEV
Representative
2009-02-17 12:51:50ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ
PLAMEN PETKOV VANEV
Representative
2009-02-17 12:51:50ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ
VENTSISLAV IVANOV PANDULEV
Representative
2009-02-17 12:51:50ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАЛЕВ
DIMITAR GEORGIEV TALEV
Representative
2009-02-17 12:51:50ГРИША ВЕЛЧЕВ ГРОЗЕВ
GRISHA VELCHEV GROZEV
Representative
2009-02-17 12:51:50ЗДРАВКО СТАНИМИРОВ МИЛЕВ
ZDRAVKO STANIMIROV MILEV
BoardManager2
2009-02-17 12:51:50ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАЛЕВ
DIMITAR GEORGIEV TALEV
BoardManager2
2009-02-17 12:51:50ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI HRISTOZOV GEORGIEV
BoardManager2
2009-02-17 12:51:50ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ БОЖАНОВ
DIMITAR ALEKSANDROV BOZHANOV
BoardManager2
2009-02-17 12:51:50ГРИША ВЕЛЧЕВ ГРОЗЕВ
GRISHA VELCHEV GROZEV
BoardManager2
2009-02-17 12:51:50ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ
PLAMEN PETKOV VANEV
BoardManager2
2009-02-17 12:51:50ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ
VENTSISLAV IVANOV PANDULEV
BoardManager2
2008-08-13 07:30:26АБ
AB
LegalForm
Акционерно дружество
2008-08-13 07:30:26АБ АД
AB AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 38
2008-08-13 07:30:26АБ АД
AB AD
SubjectOfActivity
Строителство, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на строителни и инертни материали и изделия от тях, научно-изследователска, проучвателна,проектантска инвеститорска, инжинерингова, търговска дейност в страната и чужбина , всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари, както и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка, пренасяне и съхраняване на взривни материали и извършване на взривни и специални взривни работи, при спазване на съществуващия разрешителен режим.
2008-08-13 07:30:26ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ
PLAMEN PETKOV VANEV
Representative
2008-08-13 07:30:26ХРИСТО ЛАМБОВ ДЕЛИГИНЕВ
HRISTO LAMBOV DELIGINEV
Representative
2008-08-13 07:30:26ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАЛЕВ
DIMITAR GEORGIEV TALEV
Representative
2008-08-13 07:30:26ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ
VENTSISLAV IVANOV PANDULEV
Representative
2008-08-13 07:30:26ХРИСТО ЛАМБОВ ДЕЛИГИНЕВ
HRISTO LAMBOV DELIGINEV
BoardManager2
2008-08-13 07:30:26ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ
PLAMEN PETKOV VANEV
BoardManager2
2008-08-13 07:30:26ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАЛЕВ
DIMITAR GEORGIEV TALEV
BoardManager2
2008-08-13 07:30:26ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI HRISTOZOV GEORGIEV
BoardManager2
2008-08-13 07:30:26ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ БОЖАНОВ
DIMITAR ALEKSANDROV BOZHANOV
BoardManager2
2008-08-13 07:30:26ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ
VENTSISLAV IVANOV PANDULEV
BoardManager2
2008-08-13 07:30:26МИТКО ТОНЧЕВ ЦВЕТКОВ
MITKO TONCHEV TSVETKOV
Supervisor
2008-08-13 07:30:26СТАНИМИР РУСИНОВ МИЛЕВ
STANIMIR RUSINOV MILEV
Supervisor
2008-08-13 07:30:26ТЕЛЯТ САЛИ ХАСАН
TELYAT SALI HASAN
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата АБ AB (ЕИК: 836014515)
Check other registries about the company АБ AB (ID: 836014515)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More