Събития с лица свързани с компанията МЕГГЛЕ България (ЕИК: 837055486)
Events with persons connected to the company MEGGLE Balgariya (ID: 837055486)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 837055486)
Към 2020-01-29 18:11:50 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 18:11:50 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 582 384,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-18 13:08:33НАКО ПЕТКОВ НАКОВ
NAKO PETKOV NAKOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-01-14 16:56:51КАТАЛИНА МИРЕЛА ГЕРАСИМ
KATALINA MIRELA GERASIM
РУМЪНИЯManager
2010-11-02 13:23:57ЮРГЕН РОЛАНД ДИТЦШ
YURGEN ROLAND DITTSSH
ГЕРМАНИЯManager
2009-05-15 13:03:16МЕГГЛЕ България ЕООД
MEGGLE Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.ТРАКИЙСКА 3
2009-03-16 16:15:36МЕГГЛЕ България ЕООД
MEGGLE Balgariya EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, ВНОС И ИЗНОС, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ, ДИСТРИБУЦИЯ И ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУЖЕСТВА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТОКИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА/ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ, КОГАТО ТАКИВА СЕ ИЗИСКВАТ/.
2009-03-16 16:15:36ТОМАШ ЖНИДАРИЧ
TOMASH ZHNIDARICH
СЛОВЕНИЯManager
2009-02-26 14:01:28МЕГГЛЕ България
MEGGLE Balgariya
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-02-26 14:01:28МЕГГЛЕ ИСТЪРН ЮРЪП ООД, рег.№ HRB13461
MEGGLE ISTARN YURAP OOD, reg.№ HRB13461
SoleCapitalOwner
2009-02-26 14:01:28АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
ATANAS PETROV ATANASOV
ShareTransfer
1300 Sell to: МЕГГЛЕ ИСТЪРН ЮРЪП ООД, рег. № HRB13461
2009-02-26 14:01:28ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR BORISOV DIMITROV
ShareTransfer
1200 Sell to: МЕГГЛЕ ИСТЪРН ЮРЪП ООД, рег. № HRB13461
2008-11-21 11:11:11МЕГГЛЕ България ЕООД
MEGGLE Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ТРАКИЙСКА 3
2008-11-21 11:11:11ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR BORISOV DIMITROV
Partner
2008-11-21 11:11:11АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
ATANAS PETROV ATANASOV
Partner
2008-11-21 11:11:11МЕГГЛЕ ИСТЪРН ЮРЪП ООД
MEGGLE ISTARN YURAP OOD
Partner
2008-11-21 11:11:11АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, , ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
ATANAS PETROV ATANASOV, , DIMITAR BORISOV DIMITROV
ShareTransfer
2500 Sell to: МЕГГЛЕ ИСТЪРН ЮРЪП ООД
2008-02-05 10:53:07МЕГГЛЕ България
MEGGLE Balgariya
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-02-05 10:53:07МЕГГЛЕ България ЕООД
MEGGLE Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. РИШКИ ПРОХОД 171
2008-02-05 10:53:07МЕГГЛЕ България ЕООД
MEGGLE Balgariya EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ. КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЦЕСТВО. ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ. ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ И СКЛАДОВЕ. ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ /СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ/. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ /СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ/. СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА /СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ/; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА, ГОРИВНО - СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ВСЯКАКВИ ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ЛИЗИНГОВИ, ЛИЦЕНЗИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ИЗДАВАНЕ НА МЕНИТЕЛНИЦИ; ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОКОВ КОНТРОЛ; ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ТОВАРЕН ИЛИ ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ; ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ; АРЕНДАТОРСТВО /НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НАЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ/; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ; ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ДЪРВОДЕЛСКИ, СЧЕТОВОДНИ, АВТОРЕМОНТНИ, ТЕНЕКЕДЖИИСКИ, АВТОКОМЕТИЧНИ, ШИВАШКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ.
2008-02-05 10:53:07АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
ATANAS PETROV ATANASOV
Manager
2008-02-05 10:53:07ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR BORISOV DIMITROV
Manager
2008-02-05 10:53:07АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
ATANAS PETROV ATANASOV
Partner
2008-02-05 10:53:07ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR BORISOV DIMITROV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата МЕГГЛЕ България MEGGLE Balgariya (ЕИК: 837055486)
Check other registries about the company МЕГГЛЕ България MEGGLE Balgariya (ID: 837055486)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More