2 Компании свързани с лицето ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПЕТРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to VELICHKA IVANOVA PETROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
030172148ТЪРГОВСКА КЪЩА ПЕТРОВИ-С-ИЕ - ПЕТЪР И ВЕЛИЧКА ПЕТРОВИ СД
TARGOVSKA KASHTA PETROVI-S-IE - PETAR I VELICHKA PETROVI SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124573011ПЕТРОВ - АГРОПРОДУКТ ООД
PETROV - AGROPRODUKT OOD

Публични фондове Public money
  • 962 618,58 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
Check other registries about the person VELICHKA IVANOVA PETROVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More