4 Компании свързани с лицето НЕЛИ ВАСИЛЕВА ГАНЧЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to NELI VASILEVA GANCHEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201042417РОУД ЕКСПЕРТ АД
ROUD EKSPERT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201175638АУТДОР АДВЪРТАЙЗИНГ МЕДИА ЕАД
AUTDOR ADVARTAYZING MEDIA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205114515СЕТ Къмпани АД
SET Kampani AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
815113353ВИДАПЪТСТРОЙ ЕАД
VIDAPATSTROY EAD

Публични фондове Public money
  • 239 672 849,69 лв. от 52 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More