4 Компании свързани с лицето Тодор Константинов Гогов (виж второ ниво)
Companies connected to Todor Konstantinov Gogov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200773223БЛЕК СИЙ КОНСУЛТ ЕООД
BLEK SIY KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201417842ИВКОМИ ЕООД
IVKOMI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202128812МУТО-2012 ЕООД
MUTO-2012 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831583676КАБЕЛ ГРУП ООД
KABEL GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Тодор Константинов Гогов
Check other registries about the person Todor Konstantinov Gogov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More