Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  10 Компании свързани с лицето МАРИН ГЕОРГИЕВ ГАВРИЛОВ (виж второ ниво)
  Companies connected to MARIN GEORGIEV GAVRILOV

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  110569086ЛЕСОВИТ ООД
  LESOVIT OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  114615378ЛАРЧЕ - БГ ООД
  LARCHE - BG OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  121118661МАРИМЕКС-96 ООД
  MARIMEKS-96 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  130900818МАРИМПЕКС-МГ ЕООД
  MARIMPEKS-MG EOOD

  Публични фондове Public money
  • 35 890,00 лв. от 1 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200751903МАРИМПЕКС-МГ АГРО ЕООД
  MARIMPEKS-MG AGRO EOOD

  Публични фондове Public money
  • 1 294 123,73 лв. от ПРСР

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202344759ЛАРЧЕ ПГ ЕООД
  LARCHE PG EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202975316ВИТПРОМ ООД
  VITPROM OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  204037286ВИТ- Д и Т ООД
  VIT- D i T OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  204403335ВИТПРОМ-СН ООД
  VITPROM-SN OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  831279805МЕТАЛКЪНДИШЪН ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
  METALKANDISHAN GRUP INTERNESHANAL OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето МАРИН ГЕОРГИЕВ ГАВРИЛОВ
  Check other registries about the person MARIN GEORGIEV GAVRILOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More