Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  6 Компании свързани с лицето ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЗАРТЕВА (виж второ ниво)
  Companies connected to LILYANA MIHAYLOVA ZARTEVA

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  130212907АЛВИН - 2000 ООД
  ALVIN - 2000 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200411352ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ООД
  LIAN KONSULT SARVISIS OOD

  Публични фондове Public money
  • 210 881,23 лв. от 2 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200513688Евробилд БГ Груп ООД
  Evrobild BG Grup OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202455746Бнюз.бг ЕООД
  Bnyuz.bg EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202656838ЛИА ЛЕНД ООД
  LIA LEND OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203212505МАУТИН МОУШЪН ЕООД
  MAUTIN MOUSHAN EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЗАРТЕВА
  Check other registries about the person LILYANA MIHAYLOVA ZARTEVA

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More