11 Компании свързани с лицето РОСЕН ИВАНОВ АПОСТОЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ROSEN IVANOV APOSTOLOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101695901БИМЕР ЕООД
BIMER EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120575422СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ПЕРЕЛИК АД
SPORTNO - TURISTICHESKI TSENTAR PERELIK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120614430ПЕРЕЛИК РИЪЛ ЕСТЕЙТС АД
PERELIK RIAL ESTEYTS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130582707ОПТИМА ОДИТ АД
OPTIMA ODIT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131421030БК ПРОДЖЕКТ ЕООД
BK PRODZHEKT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175183292АПОСТОЛОВИ КОНСУЛТ ООД
APOSTOLOVI KONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175455493АПОСТОЛОВИ ПАРТНЕРС ООД
APOSTOLOVI PARTNERS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200093426ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ АД
PERELIK INFRASTRUKTURNA KOMPANIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200118342ЛЕНД ПРОПЪРТИС Д.Т. АД
LEND PROPARTIS D.T. AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200765721РТА КОНСУЛТИНГ ЕООД
RTA KONSULTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201091446ДЕВНЯ СОЛАР ЕАД
DEVNYA SOLAR EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РОСЕН ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
Check other registries about the person ROSEN IVANOV APOSTOLOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More