2 Компании свързани с лицето ЦВЕТАН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to TSVETAN KRASTEV KRASTEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175200915АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS LIZING BALGARIYA AD

Публични фондове Public money
  • 162 715,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
829035886ФЛОРИАН - ЦВЕТАН КРЪСТЕВ ЕТ
FLORIAN - TSVETAN KRASTEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЦВЕТАН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
Check other registries about the person TSVETAN KRASTEV KRASTEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More