9 Компании свързани с лицето ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VALERIY PETROV PETROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115006679СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ АД
SVOBODNA ZONA - PLOVDIV AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115768265РОУГ ПИКИНГС ЕООД
ROUG PIKINGS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121050885ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД
PENSIONNO OSIGURITELNO DRUZHESTVO ALIANTS BALGARIYA AD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131377694ДЖИ ЕМ ПРОПЪРТИС ООД
DZHI EM PROPARTIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201378407БЛУРЕЙ ЕАД
BLUREY EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201458433КУЕСТ ДЖЪРНЪЛ ЕООД
KUEST DZHARNAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201502989МУТОН ШАРОЛЕ - БЪЛГАРИЯ ООД
MUTON SHAROLE - BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202339962ХРАНПАК ПЛЮС ЕООД
HRANPAK PLYUS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202400931ЕМКОТРАНС ЕООД
EMKOTRANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
Check other registries about the person VALERIY PETROV PETROV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More