10 Компании свързани с лицето КАЛИН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to KALIN KRASIMIROV IVANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
114607082МОБИЛ КОМЕРС-КАЛИН ИВАНОВ ЕТ
MOBIL KOMERS-KALIN IVANOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131551796ТУ БИ УАН ООД
TU BI UAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175449004ТУБИУАН ЕНЕРДЖИ ООД
TUBIUAN ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200800211ГЕЙМ ОН ЕООД
GEYM ON EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200830706АМОН ПРОЕКТ ЕООД
AMON PROEKT EOOD

Публични фондове Public money
  • 389 599,80 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201707315ИЗИ ТРЕЙД ГРУП ООД
IZI TREYD GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202560512РВ ПАРТНЕРС ЕООД
RV PARTNERS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203635416ИНВЕСТ ПРОЕКТ СУХАЧЕ ООД
INVEST PROEKT SUHACHE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204040300ИЗИ ЕСТЕЙТ ООД
IZI ESTEYT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204040485ИЗИ ПРОЕКТ ООД
IZI PROEKT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КАЛИН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
Check other registries about the person KALIN KRASIMIROV IVANOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More