5 Компании свързани с лицето БЛАГОРОДНА СВИЛЕНОВА АТАНАСОВА (виж второ ниво)
Companies connected to BLAGORODNA SVILENOVA ATANASOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130582707ОПТИМА ОДИТ АД
OPTIMA ODIT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175087486ВИП КАРС ООД
VIP KARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175320524ОПТИМА АКАУНТ ООД
OPTIMA AKAUNT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200092417РЕПО 1 ЕООД
REPO 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202435850ОПТИМА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
OPTIMA MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето БЛАГОРОДНА СВИЛЕНОВА АТАНАСОВА
Check other registries about the person BLAGORODNA SVILENOVA ATANASOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More