3 Компании свързани с лицето ИВАН РАЙКОВ ДАЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN RAYKOV DACHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102733594ЗАНИ ЕООД
ZANI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147089688ЗАНИ-ТРАНС ООД
ZANI-TRANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200512006ЗАНИ ОЙЛ ООД
ZANI OYL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 360 838,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 03.2013)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More