5 Компании свързани с лицето МИЛКО ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to MILKO DIMITROV KOVACHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
123532376МИННА КОМПАНИЯ МАРИЦА ИЗТОК АД
MINNA KOMPANIYA MARITSA IZTOK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131166074МИЛЕНИЯ 77 ООД
MILENIYA 77 OOD

Публични фондове Public money
  • 18 919 815,19 лв. от 6 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175092166ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНИ СТРАТЕГИИ,АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ ЕООД
TSENTAR ZA ENERGIYNI STRATEGII,ANALIZI I PROGNOZI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175275762БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЕООД
BALGARSKA ASOTSIATSIYA ZA ENERGIYNI IZSLEDVANIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200585171КОЛИС ЛЕНД ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД
KOLIS LEND DIVELAPMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИЛКО ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ
Check other registries about the person MILKO DIMITROV KOVACHEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More