5 Компании свързани с лицето НИКОЛАЙ ТРЕНДАФИЛОВ ДИМОВ (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLAY TRENDAFILOV DIMOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
148021560КРИСЛЪРД ЕООД
KRISLARD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200586160АГРИКС БЪЛГАРИЯ ООД
AGRIKS BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203111837ЕЙ КЕЙ ФИНАНС ЕООД
EY KEY FINANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204083807Енерджи пауър старт ЕООД
Enerdzhi pauar start EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205044718МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ АД
MENATUORK PRODZHEKT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛАЙ ТРЕНДАФИЛОВ ДИМОВ
Check other registries about the person NIKOLAY TRENDAFILOV DIMOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More